Advarer om dilemma rundt prisvekst og lønnsoppgjør

– Årets lønnsoppgjør ligger an til å bli ekstremt krevende. Jeg er bekymret over at så mange ikke klarer å få lønnen til å strekke til, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud til VG.

- Lønnsøkning over prisveksten kan bidra til ytterligere prisvekst, advarer  YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun

Økonomene spår ytterligere prisøkning i år. I en artikkel i VG poengteres det at prisene i fjor steg mye mer enn lønningene, og at det kanskje kan skje også i år. Her drøfter VG hva som vil skje hvis prisstigningen blir på 6 – 6,5 prosent i år. Kan arbeidstakerne da kreve tilsvarende mye i lønnstillegg?

– SSB anslår at prisveksten i år blir 4,9 prosent, Norges Bank anslår 4,8 prosent. VGs vinkling om at prisveksten kan bli både 6 og 6,5 prosent må derfor tas med en klype salt. Budskapet er imidlertid svært alvorlig, understreker YS-lederen. 

Ekstra vanskelig å gi anslag for prisveksten i år, sier YS’ sjeføkonom

Før inntektsoppgjøret starter setter partene seg sammen i Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene  (TBU). Her blir de enige om et anslag for prisveksten. Dette skjer i februar/mars og er utgangspunktet når forhandlingene starter. 

– Da vil vi ha noe mer bakgrunnskunnskap. Blant annet vil vi ha flere måneder med informasjon om prisveksten, sier YS’ sjeføkonom, Merete Onshus.

– Det vil alltid være usikkerhet om slike anslag. I tider med store, økonomiske omveltninger, slik som nå, er det ekstra vanskelig å gi anslag, påpeker hun. 

– I tider med store, økonomiske omveltninger er det ekstra vanskelig å gi anslå prisveksten, påpeker YS’ sjeføkonom Merete Onshus. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Uheldig dans med prisøkning, påpeker YS-lederen

Når lønningene stiger, øker også bedriftenes kostnader, som igjen gir høyere priser ut til forbruker. Dette kan ende i en uheldig lønns- og prisspiral. Dermed stiger prisene. 

– I normale oppgjør er det vanlig å få kompensert for prisveksten. Jeg mener det også må gjelde i år, men det er vanskelig. Det er ingen tvil om at forventningene fra medlemmene vil være høye, nå som renter og kostnader stiger på en rekke områder. Men det er andre hensyn som også må tas med i regnestykket. Hvis vi krever og får mye,  vil det kunne bidra til ytterligere prisstigning. Det fører til  en uheldig dans, hvor vi bidrar til at prisene stiger enda mer. Det er ikke våre medlemmer tjent med. Dette er dilemmaet vårt, sier Skjæggerud til VG.

YS legger frem sine krav i slutten av februar

I likhet med de andre arbeidstakerorganisasjonene jobber YS med å konkretisere kravene til årets lønnsoppgjør. YS’ inntektspolitiske dokument presenteres på den inntektspolitiske konferansen 28. februar. 

– Målet er selvsagt å sikre medlemmer på best mulig måte, sier Skjæggerud. 

Les hele VG-artikkelen her.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?