Berømmer SAS-pilotene

– Vi er glade for at streiken er over og vil berømme SAS-pilotene, Norsk Flygerforbund og Parat for å ha strukket seg svært langt for å ha oppnådd en enighet som får slutt på streiken. SAS-pilotene ønsket ikke denne streiken. At den i det hele tatt har funnet sted, må SAS-ledelsen ta fullt ansvar for, sier  Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS
Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Arkivfoto: YS

– SAS vanskelige, økonomiske situasjon har preget en svært kompleks forhandling i tre land. Til tross for sterke motkrefter har SAS-pilotene fått viktige gjennomslag for ansettelsestrygghet, at tariffavtaler skal gjelde i alle deler av selskapet og at den skandinaviske arbeidslivsmodellen skal følges. Det sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en felles uttalelse med YS.

– Det er godt å høre at alle oppsagte piloter nå får tilbake retten til gjenansettelse i SAS. Nå må videre omstilling skje i samarbeid med de ansatte. Det må SAS-ledelsen forstå. Fremtidens SAS kan bare bygges gjennom et tillitsfullt samarbeid mellom ansatte og ledelse, sier LO-lederen.

– Vi kan ikke tillate at selskaper bruker en vanskelig økonomisk situasjon som argument for å helt bort i fra grunnleggende regler og avtaler i arbeidslivet. Da får vi et arbeidsliv ingen av oss ønsker seg. Den unisone støtten pilotene har fått fra hele fagforenings-Norge viser at dette er viktige prinsipper som angår oss alle, sier Skjæggerud.

YS’ nestleder retter kraftig kritikk mot SAS-ledelsen, for måten de har kommunisert rundt konflikten:

– Jeg må si SAS sin fremferd i denne konflikten er noe vi ikke ønsker å se igjen fra noen arbeidsgivere i vårt arbeidsliv. Vi forstår at selskapet er i en ekstraordinær situasjon, men det bør aldri føre til at topplederen æreskjeller sine ansatte. Uten de ansatte vil det aldri være driftsgrunnlag for en virksomhet.

– Det er imponerende det de tillitsvalgte har stått i for å forsvare viktige prinsipper for norsk og skandinavisk arbeidsliv. Det har vært krevende, men helt nødvendig. Det fortjener de all honnør for. De har tatt en kamp som er viktig for alle arbeidstakere, uttaler YS’ nestleder og LO-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?