Brudd i forhandlingene om særalder

YS, LO og Unio har brutt forhandlingene om ny pensjonsordning for arbeidstakere med særaldersgrense.

YS-leder Erik Kollerud ser mot høyre, og står foran et bygg.
YS-leder Erik Kollerud. Arkivfoto: YS

– Tilbudet fra regjeringen er rett og slett for dårlig, og avvikler i praksis særaldersgrensene over tid, sier YS-leder Erik Kollerud

I 2018 ble regjeringen og partene i arbeidslivet enige om en ny offentlig tjenestepensjon. I avtalen var det klart at det måtte avtales egne pensjonsløsninger også for de som er omfattet av særaldergrenser. Arbeidet med slike løsninger har pågått over tid og fristen for å sluttføre har vært utsatt flere ganger. I dag strandet forhandlingene mellom Regjeringen og LO, YS og Unio om særalderspensjon for flere hundre tusen offentlig ansatte.

– Regjeringen har ikke nærmet seg pensjonsnivåene som ansatte med særaldersgrense trenger for å ikke komme urimelig ut sammenlignet med andre yrkesgrupper. Regjeringen svikter nå disse, sier Kollerud.

– Vi opplever tilbudene fra regjeringen ikke er i tråd med det vi ble enig om i 2018, og et forsøk på å sende regningen til den enkelte ansatte, forteller han.

I avtalen fra 2018 var alle enige om at det av samfunnsmessige hensyn knyttet til sikkerhet og belastning fortsatt ville være behov for at noen yrkesgrupper har en lavere aldersgrense, som brannfolk, ambulansearbeidere, militære og helsefagarbeidere.

– Dette er mennesker som har gått inn i belastende og krevende yrker i tillit til at det offentlige ville sikre et anstendig inntektsnivå også etter utført tjeneste. Det regjeringen gjør nå er i praksis en styrt avvikling av særaldersgrensene, poengterer YS-lederen.

– Offentlig sektor sliter allerede med rekrutteringen til viktige stillinger i samfunnet. Forslaget fra LO, YS og Unio tar høyde for dette. Samtidig er forslaget framtidsrettet, bærekraftig, opprettholder en god pensjon og svarer opp tidligere inngåtte avtaler med regjeringen. Likevel blir våre løsninger avvist, sier han.

– Vi er når som helst beredt til å komme tilbake til forhandlingsbordet, men det forutsetter vilje fra regjeringen til å gi folk en anstendig livsvarig pensjon. Vi har fortsatt tid til å få på plass en rettferdig pensjon for ansatte med særaldersgrenser.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?