Brudd i frontfaget

YS-forbundet Parat har brutt forhandlingene med Norsk Industri og oppgjøret går nå til mekling.

I år er det hovedoppgjør. Da forhandles det både om lønn og innholdet i tariffavtalene. Foto: Scanpix
I år er det hovedoppgjør. Da forhandles det både om lønn og innholdet i tariffavtalene. Foto: Scanpix

Riksmekleren vil innkalle partene til mekling, med meklingsfrist 6. april klokken 24.00.

Parat overrakte sine krav til Norsk Industri i NHO 18. mars. De viktigste kravene var reallønnsøkning, kompetansefond og at arbeidsgiver må bidra til å sikre at ansatte i industrien får hevet sin kompetanse, uten bortfall av lønn.

Dette er kravene fra Parat:

  • Reallønnstillegg til alle
  • Ekstra lønnstillegg til lavtlønte eller til bransjer med dårlig lønnsutvikling
  • Bedre tilbud om etter- og videreutdanning, uten bortfall av lønn
  • Bedre velferdspermisjoner
  • Bedre ordninger knyttet til arbeid- og avgangsmuligheter for industriarbeidere i Nordsjøen frem til pensjonsalder
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?