Forhandlingsbrudd i staten

– Når staten ikke vil gi sine ansatte samme pensjonsrettigheter som kommunal sektor, hadde vi ikke annet valg enn å bryte forhandlingene, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Foto: Vetle Daler

YS Stat krevde at all inntekt, også variable tillegg, skal være pensjonsgivende. Det berører særlig de som jobber skift/turnus.

– Dette fikk vi ikke gjennomslag for. Staten ville heller ikke komme oss i møte på fremtidig AFP, opplyser Arnesen.

– Det er besynderlig at staten ikke følger opp pensjonsavtalen vi ble enige om i fjor. Jeg tror de fleste mener det bør være samme regler i hele offentlig sektor, påpeker han.

Oppgjøret går nå til mekling hos Riksmekleren, med 21. til 23. mai som meklingsdatoer.

YS Stat bringer også med seg lønnskrav inn i meklingen.

Blir ikke partene enige i meklingen, kommer det til streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 24. mai.

Også LO, Unio og Akademikerne har brutt forhandlingene med staten.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?