- Disse kan bli tatt ut i streik fra mandag

– YS har i dag varslet Riksmekleren om plassfratredelse for rundt 1 600 av våre medlemmer i privat sektor. Det opplyser Vegard Einan, leder av YS Privat.

Disse blir tatt ut i streik fra mandag hvis YS og NHO ikke blir enige i meklingen i helgen.

YS og NHO klarte ikke å bli enige da de møttes til forhandlinger tidligere i mars. Oppgjøret går dermed til mekling lørdag 30. og søndag 31. mars. Blir det ikke enighet her, går 1 600 medlemmer fra YS-forbundene Parat, YTF, SAFE og Delta ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

– YS har fremmet krav om betydelig reallønnsvekst og et ekstra tillegg til lavtlønte, sier Einan.

– Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, mener lederen av YS Privat.

– Vi setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, understreker Einan.

Opptrapping av streiken med ytterligere streikeuttak vil varsles Riksmekleren senere hvis det blir aktuelt.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?