- Disse kan bli tatt ut i streik fra mandag

– YS har i dag varslet Riksmekleren om plassfratredelse for rundt 1 600 av våre medlemmer i privat sektor. Det opplyser Vegard Einan, leder av YS Privat.

Disse blir tatt ut i streik fra mandag hvis YS og NHO ikke blir enige i meklingen i helgen.

YS og NHO klarte ikke å bli enige da de møttes til forhandlinger tidligere i mars. Oppgjøret går dermed til mekling lørdag 30. og søndag 31. mars. Blir det ikke enighet her, går 1 600 medlemmer fra YS-forbundene Parat, YTF, SAFE og Delta ut i streik fra arbeidstidens begynnelse mandag 1. april.

– YS har fremmet krav om betydelig reallønnsvekst og et ekstra tillegg til lavtlønte, sier Einan.

– Vi er inne i en konjunkturoppgang, sysselsettingen øker, og arbeidsledigheten har sunket. Samtidig har den gjennomsnittlige reallønnen så og si ligget stille de siste fem årene. Derfor er det i år rom for at arbeidstakerne får en større del av verdiskapningen, mener lederen av YS Privat.

– Vi setter nå vår lit til at Riksmekleren kan hjelpe oss til å komme frem til en løsning. Ingen av partene ønsker konflikt, understreker Einan.

Opptrapping av streiken med ytterligere streikeuttak vil varsles Riksmekleren senere hvis det blir aktuelt.