En busstreik søndag vil lamme Oslo og Viken

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen, tas bussjåførene i Oslo og Viken ut i streik fra arbeidstidens begynnelse søndag 20. september. – Yrkestrafikkforbundet krever at arbeidsgiverne innfrir avtale om industriarbeiderlønn, opplyser Linda Jæger, forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet i YS.

Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger står på en bro med bygningner bak seg.
Forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

18. september starter meklingen i bussforhandlingene. Fristen er satt til klokken 24.00 natt til 20. september.

Et første streikeuttak vil omfatte alle bussjåfører i Oslo og Viken fra arbeidstidens begynnelse søndag 20. september.

Yrkestrafikkforbundet er oppgitt over manglende forhandlingsvilje

Linda Jæger, forhandlingsleder for Yrkestrafikkforbundet i YS, sier hun er oppgitt over at NHO Transport og Spekter ikke var villig til å inngå reelle forhandlinger. Dette var dette som førte til brudd i forhandlingene.

– Vår motpart kom til forhandlingsbordet uten noen intensjon om å komme oss i møte. Vi krever at arbeidsgiver oppfyller lovnaden om lønn mer på linje med industriarbeiderlønna. I tillegg har vi krav om innlagt tid til å utføre sikkerhetssjekk før bussturen starter, sier Jæger.

– Vi håper å få Riksmeklers hjelp til å finne en løsning, men dersom arbeidsgiverne ikke kommer oss i møte, er streik det eneste lovlige virkemidlet vi har. Vi er villige til å sette makt bak kravene. Streikeviljen er stor blant våre medlemmer, sier hun.

Stadig større avstand til industriarbeiderlønnen

I 2006 inngikk arbeidsgiverne og bussjåførene en avtale på at lønn skulle ligge mer på linje med industriarbeiderlønn. De siste årene er avstanden til industriarbeiderlønnen blitt stadig større.

– Vi har rimelige krav og ønsker å rette opp skjevheter ifra tidligere oppgjør. Eksempelvis fikk bussjåførene i 2018 om lag en tredel av andre grupper og en reallønnsnedgang. Denne trenden må snus i år. Om vi skal sikre rekruttering til bransjen har vi ikke tid til å vente, fastslår forhandlingslederen for Yrkestrafikkforbundet.

Gjennomsnittsalderen på en norsk bussjåfør er godt over 50 år, og mange sjåfører har allerede oversteget normal pensjonsalder. Samtidig viser NHO Transport sine tall at det er behov for over 1.000 nye bussjåfører hvert år fremover. Dette målet er man langt unna å oppfylle.

Krever at det settes av tid til å gjøre sikkerhetssjekk på bussene

Yrkestrafikkforbundet krever at det settes av tid til å foreta sikkerhetssjekk av bussen før bussturen starter. YTF krever også at bestemmelsen om at inntil 10 minutters forsinkelse er inkludert i timelønnen, fjernes.

– Det er hver enkelt sjåfør sitt ansvar å påse at kjøretøyet er i forsvarlig stand før en kjøretur, slik er det også for bussjåfører. Arbeidsgiver har ikke satt av nok tid til en slik sjekk i arbeidsdagen, vi krever at dette må på plass, sier Jæger.

Yrkestrafikkforbundet er det forbundet som organiserer flest bussjåfører i Norge og vil ta ut 1888 bussjåfører i Oslo og Viken. YTF forhandler sammen med Fellesforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet med NHO Transport og Spekter som motpart.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?