Enighet etter mekling på overtid i Oslo kommune  

Torsdag formiddag kom også partene i meklingen i Oslo kommune til enighet. Resultatet gir minimum 16.500 kroner i økt lønn.

Mona Bjørnstad forhandlingsleder YS Kommune Oslo. Foto: Siv M. Bjelland/Delta

YS Kommune (YS-K) har  vært i mekling med Oslo kommune siden tirsdag 25. mai, som følge av at det ble brudd i årets lønnsforhandlinger 30. april. Fristen for å bli enige var satt til onsdag 26. Mai, klokken 24.00. 

Flere timer på overtid ble YS-K Oslo og Oslo kommune enige i årets lønnsoppgjør.  

– Vi er glad for at vi klarte å finne en løsning og dermed unngår streik, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. 

Løsningen har en ramme på 2,8 prosent og sikrer medlemmenes kjøpekraft.   

– Rammen er høyere enn for frontfaget. Dermed tar vi også igjen noe av etterslepet fra fjorårets oppgjør, sier Bjørnstad.  

Alle tillegg har virkning fra 1. mai 2021. 

Meklingen har foregått parallelt med meklingen i staten og KS. Frontfaget endte i år på 2,7 prosent, mens prisveksten var anslått til 2,8 prosent.  

– Offentlig sektor har stått i front for bekjempelsen av pandemien. Det har vært et spesielt krevende år for medlemmene i Oslo kommune, sier lederen for Delta Oslo. 

Forhandlingslederen for YS-K er tydelig på at hun gjerne skulle hatt mer, og at dette oppgjøret ikke løser utfordringene i Oslo kommune.  

– Det ville vært svært krevende å gå ut i en streik på nåværende tidspunkt, mens vi fortsatt står i en pandemi. Derfor har vi etter en samlet vurdering akseptert tilbudet, sier Bjørnstad. 

– Oslo har vært episenteret for smitten, samtidig som det har vært svært strenge smitteverntiltak over lengre tid, sier hun. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?