Enighet i finans

Finansforbundet og Finans Norge kom i ettermiddag til enighet om et resultat i lønnsoppgjøret i finans. Det gis et generelt tillegg på 2,65 prosent, minimum 15 000 kroner til hver.

Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet. Foto: Sverre Chr. Jarild

– Den totale lønnsrammen vi ble enige om er på 5,2 prosent. Dette er en ramme som gir våre medlemmer reallønnsvekst, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

– For oss har det vært viktig å sikre alle et godt sentralt tillegg, samtidig som det er rom for gode lokale oppgjør, sier Mathisen.

– Vi har medlemmer på alle lønnsnivå med ulik type kompetanse. Finansforbundet fikk gjennomslag for å utvide lønnsregulativet med seks trinn, noe som innebærer at enda flere finansansatte blir omfattet av lønnskapittelet i tariffavtalen.

Oppgjøret omfatter 22 000 ansatte i finans og gjelder fra 1. mai 2024.

Når det nå er enighet om det sentrale tillegget, er det tid for lokale oppgjør i hver enkelt bedrift.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?