Enighet i finanssektoren om 9200 kroner til alle

Torsdag ettermiddag kom Finansforbundet til enighet med Finans Norge om et anbefalt forslag i årets mellomoppgjør for finanssektoren. Det økonomiske resultatet innebærer et generelt tillegg per 1. mai 2019 på 9 200 kroner på alle trinn i lønnsregulativet for finans.

Finans Norges Runa Opdal Kerr hilser på Finansforbundets leder Pål Adrian Hellman. Foto: Alexander Holøyen

Lønnsrammen er på linje med øvrige oppgjør.

Dette er det beste generelle tillegget våre medlemmer har fått på mange år. Det er vi fornøyd med, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman. –  Det er et godt resultat for alle. Et likt kronebeløp slår spesielt godt ut for de som er lavest lønnet. Blant disse er det et flertall kvinner, sier han.

Nå er det klart for lokale forhandlinger i bedriftene.

– Det går svært godt for norsk finansnæring. De gode resultatene hadde ikke vært mulig å oppnå uten innsatsen til våre medlemmer. Nå forventer vi at ledelsen i bedriftene legger til rette for gode lokale oppgjør, sier Hellman.

Han viser til at det er konkurranse om arbeidskraft på tvers av mange næringer og at gode lønnstillegg bør vektlegges i de oppgjørene som gjennomføres i bedriftene.

Finansforbundet har 32 000 medlemmer i finans og IT. Forbundet er tilsluttet YS.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?