Enighet i innledende forhandlinger med Spekter

– Resultatet sikrer medlemmene våre økt kjøpekraft og er et godt utgangspunkt for de kommende forhandlingene lokalt, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Til høyre Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter. Til venstre: Anne Kari Bratten, direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter. Foto: Malin Lindstrøm/Delta

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige et generelt tillegg på minimum 4.875 kroner per år.

Arbeidstakere med lavere årslønn enn 430.211 kroner får et ytterligere lavtlønnstillegg på 3.900 kroner.

Disse tilleggene gjelder ikke for sykehusene i område 10 og 13.

Slik blir fristene for de ulike områdene i Spekter

Samtlige områder unntatt 6, 10, 11 og 13: Overenskomstene skal være ferdigforhandlet innen fredag 3. mai klokken 15:00.

Område 6 – NRK: Frist tirsdag 30. april kl. 15.00.

Område 11 – øvrige helseforetak: Frist 15. mai kl. 15.00.

Område 10 – helseforetak med sykehusdrift og område 13 – sykehus med driftsavtale: fortsetter med sentrale forhandlinger om lønn og pensjon i A1- og A2-forhandlinger 10. mai.

Slik ble resultatet i korthet

  • Generelt tillegg til alle på minst 4.875 kroner per år.
  • For alle med grunnlønn på 430.221 kroner eller mindre, et ytterligere lønnstillegg på 3.900 kroner per år.
  • Merk at lønnstilleggene ikke gjelder ansatte i helseforetakene. De avtales i egne forhandlinger senere i vår.

I tillegg har YS Spekter følgende protokolltilførsel om tiltak for kompetenseutvikling i virksomhetene

YS Spekter viser til Hovedavtalens § 44 Kompetanseutvikling og A-delens kap. IV pkt. 5.3 Etter- og videreutdanning. Dessverre blir disse bestemmelser om strategisk kompetanseplanlegging i for liten grad fulgt opp ute i virksomhetene. For å sikre virksomhetenes fremtidige kompetansebehov, må det utvikles målrettede tiltak for dagens ansatte. Forhandlingene for de fleste områdene fortsetter nå i den enkelte virksomhet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?