Enighet i kommuneoppgjøret

YS Kommune og KS har kommet til enighet i årets lønnsoppgjør. – Vi har fått til et akseptabelt resultat, sier Erik Kollerud, leder i YS Kommune.

YS-leder Erik Kollerud. Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg på alle nivå. Det er viktig for oss, sier Kollerud.

– Med dette oppgjøret er det blitt mer lønnsomt å ta fagbrev og for fagarbeidere å ta fagskole.

Dette har vært viktig for YS Kommune i årets oppgjør og er en styrking av det YS Kommune oppnådde for to år siden. Da fikk fagarbeidere med ett års videreutdanning tillegg i lønnen og ble plassert i egen garantilønnsgruppe.

– Det er behov for økt kompetanse på alle nivå i kommunene for å sikre god kvalitet på tjenestene, sier Kollerud.

Det har også blitt mer lønnsomt for kommuneansatte å ta tilleggsutdanning.

Den økonomiske ramma for oppgjøret er på linje med frontfaget

Får økt grunnlønnen:

  • Alle kommuneansatte får lønnstillegg på minst 5 000 kroner.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet får 8 000 kroner.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 8 500 kroner.
  • De som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet får 8 800 kroner.

Partene er også blitt enige om å jobbe videre med heltid i kommunesektoren.

Disse YS-forbundene har forhandlet med KS

YS Kommune, LO Kommune, Unio Kommune og Akademikerne Kommune har forhandlet med KS siden 11. april.

YS Kommune består av

  • Delta
  • Parat
  • Skolelederforbundet
  • STAFO
  • Yrkestrafikkforbundet

Resultatet sendes i løpet av kort tid ut til medlemmene for uravstemning.

Kommuneoppgjøret omfatter kommunene unntatt Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?