Enighet i kommuneoppgjøret

Ansatte i kommunene er sikret reallønnsvekst etter at YS-Kommune og KS i natt ble enige i årets tariffoppgjør.

- Streikefaren er stor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

‑ Vi har fått et akseptabelt resultat. Resultatet er på linje med frontfaget. Våre medlemmer får reallønnsvekst. Det har vært et krevende oppgjør. Gitt situasjonen forhandlingene har foregått i er vi tilfreds med resultatet. Våre medlemmer har tatt et betydelig samfunnsansvar gjennom pandemien. Det gjør vi også nå. Vi er også enige om å styrke arbeidet med kompetanseutvikling og å intensivere arbeidet for heltid i kommunesektoren, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Kommune.

YS Kommune og KS ble natt til 16. september enige i årets lønnsoppgjør for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune har egne forhandlinger.

‑ Det skal satses mer på kompetanse. Mer systematisk arbeid med kompetanseutvikling er viktig for både tjenestene og de ansatte og var ett av våre hovedkrav i årets forhandlinger, sier YS K-lederen.

Partene er enige om at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe med kompetanse, læring, utvikling og omstilling. De skal lage en felles veileder som kommunesektoren kan benytte i det lokale kompetanseutviklingsarbeidet. Veilederen skal blant annet beskrive roller, ansvar og forventninger i det lokale kompetanse-arbeidet.

‑ Kompetanse handler om å bygge for fremtiden. Derfor må vi løfte i fellesskap, sier Ruud Thorkildsen.

Det skal også settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på ulike forsøksordninger på arbeidstid.

‑ Målet er å bidra til flere heltidsstillinger i kommunen. Også det er et gjennomslag for våre krav, sier Ruud Thorkildsen.

– Mange av våre medlemmer jobber deltid og ønsker heltid. Heltid er bra for alle. Nå er det viktig at vi fortsetter vi arbeidet, sier lesderen for YS Kommune.

Det er enighet om at også utlysing av stillinger skal bidra til mer heltid.

Ruud Thorkildsen er opptatt av å se fremover mot kommende oppgjør.

‑ Pandemien har vist hvor viktig de offentlige velferdsyrkene er. Det må vi ikke glemme. Det må vises i lønnsoppgjørene i årene som kommer. Våre medlemmer er viktige for at kommune-Norge skal fungere. Det må være attraktivt å jobbe i offentlig sektor, rekrutteringsbehovet er stort og vi trenger arbeidskraft til alle de viktige velferdsyrkene, fremholder YS K-lederen.

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat, Yrkestrafikkforbundet og STAFO.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?