Enighet i kommuneoppgjøret – reallønnsveksten er sikret

– Kommuneoppgjøret gir reallønnsvekst og medlemmene våre får mer å rutte med, sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen.

sier leder for YS Kommune, Trond Ellefsen og sektoransvarlig for YS Kommune, Monica Deildok. Foto: Gunhild Lervåg

Onsdag 1. mai ble YS Kommune og KS enige i lønnsoppgjøret for kommunene. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,2 prosent og ligger dermed på nivå med frontfaget.

– Vi har fått gjennomslag for krav som er viktige for våre medlemmer. Med dette oppgjøret sikrer vi reallønnsvekst som gir den enkelte mer i lommeboken og at kompetanse skal lønne seg. Fordelingen av lønnstilleggene passer bra med våre medlemsgrupper, sier Trond Ellefsen.

Slik blir tilleggene

  • Alle er sikret et generelt tillegg på minst 22.000 kroner.
  • De med lengst ansiennitet får de høyeste tilleggene.
  • Fagarbeiderne med lengst ansiennitet får minimum 26.100 kroner i lønnstillegg
  • De med treårig høyskole og lengst ansiennitet får minimum 27.300 kroner i lønnstillegg.
  • I tillegg er det innført et nytt lønnsnivå for stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning.

– Det er en viktig anerkjennelse av kompetansen til fagarbeiderne, og vi har fått gjennomslag for at kompetanse skal lønne seg, sier Trond Ellefsen.

Viktig oppgavedeling

Det skal utarbeides kompetanseplaner i kommunene på alle nivåer.

– Å sikre rett kompetanse på rett plass er en av våre hjertesaker. I vurderingen av de ansattes kompetanse i kommunen, skal oppgavedelingen mellom yrkesgrupper inngå. Det er viktig for å bidra til bedre tjenester. I tillegg kan kompetansekartleggingen bidra til kompetanseutvikling for den enkelte, sier Ellefsen.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål gjennom forhandlinger og uten å måtte gå veien om Riksmekleren, sier Ellefsen.

Det er satt av pott på 1,1 prosent til lokale forhandlinger.

Dette er YS Kommune

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av kommunal og fylkeskommunal forvaltning og tjenesteyting. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene kommuner og fylkeskommuner tilbyr.

YS Kommune organiserer blant annet disse yrkesgruppene: Renholdere, helsefagarbeidere, ansatte og ledere i barnehager og skoler, vernepleiere, saksbehandlere, kjøkkenpersonell, kulturansatte, aktivitører, ansatte i brann- og redning, ansatte i tannhelsetjenesten og teknisk personell.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?