Enighet i KS Bedrift

Hovedoppgjøret på Bedriftsavtalen i KS Bedrift er i mål. YS har fått gjennomslag for kravet om innføring av lønnsnivå for fagarbeider med fagskoleutdanning også på denne avtalen.

Bildetekst: Lønnsforhandlingene 2018 mellom YS og KS Bedrift om konkurranseutsatte bedrifter kom i mål 9. mai. Monica Deildok fra Delta har ledet forhandlingene sammen med Petter Sommervold fra Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Dag Bjørnar Johnsrud fra YS. Foto: Gunhild Lervåg

Fagarbeider med fagskoleutdanning innføres som nytt nivå i Bedriftsavtalens garantilønnssystem. Det nye nivået ligger 20.000 over nivået for fagarbeidere. Det blir opp til de lokale parter å overføre aktuelle stillingsinnehavere i to nye stillingskoder for fagarbeider med fagskoleutdanning (Fagarbeider med fagskoleutdanning og Fagarbeider med fagskoleutdanning m særaldersgrense)

Økonomi

Generelt kronetillegg og økning av garantilønnsnivåene: Det gis generelt tillegg på 9 800 kroner og tilsvarende økning på garantilønnsnivåene med virkning 1.5 2018.

Ulempetilleggene økes slik: Lørdags- og søndagstillegg til 55 kroner.

Kvelds- og nattillegg: For de som jobber skift eller turnus, endres tilleggene til minst 59 kroner.
For de som ikke jobber skifte eller turnus, endres kvelds- og nattillegget til minst 27 kroner med virkning 1. mai i år.

Partsarbeid i perioden

Det er også avtalt partsarbeid på pensjon og på omfangsbestemmelsen i avtalen.

Mulighet for fiktiv tjenesteansiennitet ved rekrutteringsutfordringer

Ny bestemmelse i Kapittel 3 åpner opp for å gi ekstra ansiennitet ved tilsetting når det er særlig vanskelig å rekruttere.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?