Enighet i oppgjøret i Oslo kommune

– Vi har fått et godt oppgjør som ligger over frontfaget. Med dette oppgjøret får våre medlemmer mer å rutte med, sier leder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Mona Bjørnstad, leder av YS Oslo kommune. Foto: Siv Bjelland

Søndag ettermiddag ble YS Kommune Oslo og Oslo kommune enige i lønnsoppgjøret.

– Vi har oppnådd et resultat som tar igjen noe av det økonomiske etterslepet til privat sektor. YS Kommune Oslo gikk inn i forhandlingene med krav om ekstra lønnsløft. Et resultat som ligger over frontfaget, er et skritt i riktig retning, sier Mona Bjørnstad.

Ramme på 5,4 prosent

Oppgjøret har en økonomisk ramme på 5,4 prosent og ligger dermed over frontfaget som etter streiken endte på 5,2 prosent. Tillegget på lønnstabellen er 6,0 prosent, minimum 32.600 kr med virkning fra 1. mai 2023.

– Våre medlemmer i Oslo kommune utgjør et mangfold av ulike yrkesgrupper som alle er viktige for å sikre gode velferdstjenester. For YS Kommune Oslo har det vært viktig å ivareta helheten i oppgjøret. Det har vi fått til, sier Mona Bjørnstad.

Oppnådd reallønnsvekst

Med en forventet prisvekst på 4,9 prosent, gir dette oppgjøret med en ramme på 5,4 prosent reallønnsvekst. Reallønnsvekst betyr at lønningene øker mer enn prisstigningen.

– Konkurransedyktig lønn er avgjørende for å sikre kommunen som en attraktiv arbeidsplass. For å yte gode velferdstjenester trenger vi både å rekruttere og å beholde dyktige fagfolk. Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Derfor er dette lønnsløftet viktig, sier Bjørnstad.

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål gjennom forhandlinger og uten å måtte gå veien om Riksmekleren, avslutter hun.

Dette er YS Kommune Oslo

YS Kommune består av YS-forbundene Delta, Skolelederforbundet og Parat.

Medlemmene arbeider i hele spekteret av forvaltning og tjenesteyting i Oslo kommune. Størsteparten av medlemmene arbeider med tjenesteyting i direkte møte med brukere og innbyggere, men en god del arbeider med tilrettelegging, ledelse og administrasjon av de tjenestene Oslo kommune tilbyr.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?