Enighet i statsoppgjøret

Etter en krevende mekling 18 timer på overtid kom staten og YS Stat til enighet tirsdag ettermiddag.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Vetle Daler

Resultatet er et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,84 prosent, noe som er mer enn det som ble oppnådd i frontfaget. Alle er garantert et sentralt lønnstillegg på minst 10 000 kroner, og i tillegg kommer lokale forhandlinger.

Partene er dessuten enige om modernisering av lønnssystemet i staten.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, er tilfreds med resultatet.

– Med dette resultatet har vi sikret at våre medlemmer får kompensert både prisstigningen og deler av etterslepet fra tidligere år, sier Arnesen.

Lønnstilleggene blir fordelt med 70 prosent sentrale tillegg og 30 prosent som blir fordelt i lokale forhandlinger, og har virkning fra 1. mai.

YS Stat-lederen er også fornøyd med å ha fått på plass et enklere og bedre lønnssystem i staten.

– Vi får nå et system som er mer moderne, lettere å bruke for de tillitsvalgte, og som sikrer flere av våre medlemmer en automatisk lønnsutvikling. Dette har vi jobbet med siden 2016, og vi er glade for at arbeidet endelig er i mål, sier han.

I tillegg er minstelønnssatsene økt, og alle førstekonsulenter heves ett lønnstrinn.

– Det er mange kvinner som har denne stillingsbetegnelsen, så dette ivaretar vårt ønske om en likelønnsprofil, sier Arnesen.

Riksmeklerens møtebok

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Finansforbundet og Skolelederforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?