Enighet med Virke - ingen streik

Etter mekling mer enn ti timer på overtid, har YS-forbundene Parat og Negotia kommet til enighet med Virke om innholdet i funksjonæravtalen. Dermed er streiken for ansatte med funksjonæravtalen avverget.

I midten Parats forthandlingsleder, Thomas Lilloe. Foto:

Resultatet tilsvarer en ramme på 5,2 prosent.

Funksjonæravtalen gjelder for hel- og deltidsansatte funksjonærer, herunder ledere, innen kontor, butikk, lager og ekspedisjon.

Forhandlingsleder for Parat, Thomas Lilloe, sier han er fornøyd med resultatet av meklingen.

– Etter en tøff mekling på overtid har vi kommet i mål med et resultat vi er fornøyd med. Resultatet vil gi økt kjøpekraft for våre medlemmer.

– Vi er fornøyd med å ha sikret medlemmene en ramme på linje med frontfaget. Vi har kommet i mål med et resultat som gir medlemmene økt kjøpekraft i tillegg til nye bestemmelser om livsfasepolitikk, sier Negotias forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen.

Negotias delegasjon hos Riksmekleren. Fra venstre: 2. nestleder Trond Vegard Sæle, rådgiver Kathrine Forsnes Olsen, tillitsvalgt Camilla Røren (Imperial Brands), rådgiver Anne-Lene Gabrielsen (forhandlingsleder), tillitsvalgt Eddy Bengtsen (Transcom), tillitsvalgt Jan Terje Larsen (Ahlsell) og forbundsleder Eirik Bornø. Foto: Terje Bergersen
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?