Enighet mellom Finansforbundet i YS og Virke

Blant annet blir minstelønnen på øverste trinn hevet med 11.196 kroner i året. – Vi har klare forventninger til arbeidsgiverne i de lokale forhandlingene, sier Finansforbundets forhandlingsleder, Nina Syvertsen.

Spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet og forbundsstyremedlem og hovedtilllitsvalgt i Lindorff Nina Syvertsen.
Spesialrådgiver Tor André Sunde i Finansforbundet og forbundsstyremedlem og hovedtilllitsvalgt i Lindorff Nina Syvertsen. Foto: Finansforbundet

Mandag ettermiddag ble det enighet i de sentrale forhandlingene om ny Funksjonæravtale mellom Virke og Finansforbundet. Virke-området omfatter rundt 850 Finansforbundet-medlemmer, i hovedsak i inkasso.

Finansforbundet har fremmet avtalemessige krav knyttet til blant annet kompetanse, sykepenger, arbeidstid, fjernarbeid, bærekraft og likestilling.

– For oss har det vært viktig å komme frem til gode løsninger for våre medlemmer. Vi er fornøyd med resultatet i disse sentrale forhandlingene, sier Syvertsen.

Nå skal det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte bedrift.

– Her forventer vi at arbeidsgiverne vet å verdsette den innsatsen alle ansatte har gjort i denne krevende perioden, sier hun.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?