Enighet mellom NHO og vekterne i YS-forbundet Parat

Mandag 2. november ble det inngått avtale mellom YS-forbundet Parat og NHO om ny avtale, som gir vekterne et generelt tillegg på 4,50 kroner per time. I tillegg er kravet om økte tillegg for natt- og helg med to kroner per time innfridd.

Streikende vektere holder palkater og har på seg orange vester.
Illustrasjonsbilde: Vetle Daler/Parat

Parats forhandlingsleder, Lars Petter Larsen, sier vekterne har fått innfridd sine krav.

– Lønnstilleggene innebærer at vekterlønnen trappes opp i år og neste år. I tillegg til gjennomslag for kravene om økte tillegg i dette oppgjøret, har vi fått aksept for at lønnsnivået i bransjen skal heves ytterligere. Vi er også enige om at partene innen utgangen av januar hvert år skal forhandle om opptrapping av lønnssatsene, sier Larsen.

Reduksjon av ufrivillig deltid og forbedringer til lærlinger

Han sier partene også er enige om å jobbe for å redusere ufrivillig deltid.

– Vi er enige med arbeidsgiverne om at langt flere vil få mulighet til utvidet stilling, gjennom bedring av arbeids- og turnusplaner. Videre er vi enige om at lærlinger skal få en mer forutsigbar arbeidstid og opparbeide seg lønnsansenitet i lærlingperioden, sier Parats forhandler.

Overgang fra fastlønn til timelønn, for deltidsansatte med inntil 20 prosent stilling, har ifølge Larsen vært et krav fra NHO som har vanskeliggjort forhandlingene.

– Krav fra arbeidsgiver om å endre fastlønn til timelønn har vært problematisk. Vi har akseptert at det kan betales timelønn for inntil 20 prosent stilling. Det gjør bemanningsplanlegging enklere og gir den enkelte større fleksibilitet. Videre har vi som en prøveordning, i tariffperioden, akseptert at timelønn kan avtales med ansatte i stillinger over 20 prosent. Dette etter drøftelse med tillitsvalgte, sier Larsen.

Vekternes lønn og status

Parats forhandler sier denne streiken har synliggjort hvor viktige vekterne er i dagens samfunn.

– Vi vil jobbe hardt for at vekterarbeidet får ytterligere annerkjennelse i tiden fremover. Det er synd det måtte en streik til for å få arbeidsgiver til å se verdien av egne ansatte, men avtalen som nå er inngått gir oss muligheten til å løfte vekternes lønn- og anseelse i tiden fremover, sier Larsen.

Han sier kombinasjonen av streik og forhandlinger har vært nødvendig for å komme til enighet.

– En avslutning på streiken i form av enighet mellom partene er den eneste ansvarlige løsningen på en konflikt. Vi ser dessverre for mange konflikter som løses gjennom tvungen lønnsnemd. I disse tilfellene har begge parter tapt, uten at konflikten egentlig er løst. Vi har tatt ansvar og løst denne konflikten. Vekterne som har vært i streik har god grunn til å være fornøyd, selv om det alltid vil være noen som ønsket seg enda mer, sier Larsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?