Enighet mellom YS Kommune og KS

‑ Vi har fått et akseptabelt resultat, som gir våre grupper reallønnsvekst. Dessuten har vi fått et oppgjør som viser at det lønner seg å ta utdanning, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Kommune. Arkivfoto: Gunhild Lervåg

Oppgjøret gir reallønnsvekst og lønnsløft for både fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning, høyskoleutdannede og ledere.

– Dette er akkurat det vi krevde i forhandlingene, sier Ruud Thorkildsen.

– Utgangspunktet for YS Kommune i dette oppgjøret var å løfte fagarbeidere, fagarbeidere med fagskoleutdanning og ansatte med treårig høyskole. Vi har fått et resultat som treffer våre grupper på en så god måte det var mulig å få til, sier hun.

– Kompetanse og vilje til videreutdanning må lønne seg. Dette oppgjøret viser tydelig at det lønner seg å ta utdanning. Det vil vi også prioritere i kommende oppgjør, sier Delta-lederen.

Hun påpeker at god kompetanse trygger velferdstjenestene som alle er avhengige av.

– Lønn må bidra til rekruttering av den arbeidskraften kommunene trenger. Kommunene har et stort behov for fagarbeidere, fagarbeidere med tilleggsutdanning og høyskoleutdannede for å kunne levere god kvalitet. Disse gruppene er en ryggrad i velferdstjenestene, sier Ruud Thorkildsen.

YS Kommune er også fornøyd med at ledere får et lønnstillegg på tre prosent av den enkeltes grunnlønn.

Dette betyr årets oppgjør i kroner og øre

  • Fagarbeidere med full ansiennitet får et sentralt tillegg på 12.000 kroner.
  • Fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning får 13.000 kroner.
  • De som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, får 14.000 kroner. I tillegg heves minstelønnsnivåene for flere av gruppene ytterligere fra 1. juli 2019.
  • Ny minstelønn for fagarbeidere med full ansiennitet blir da 430.000 kroner.
  • Ny minstelønn for fagarbeidere med full ansiennitet og tilleggsutdanning blir da 450.000 kroner.
  • Ny minstelønn for de som har treårig høyskoleutdanning og full ansiennitet, blir 505.000 kroner.

Partene er også enige om å opprette en ny, sentral særavtale for tjenestepensjon.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?