- Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO kom mandag ettermiddag til enighet i meklingen. Dermed ble det ikke streik i privat sektor. – Vi er glade for å ha funnet en løsning, sier Vegard Einan, leder i YS Privat.

- Når pilene nå peker oppover er det naturlig at arbeidstakerne får sin del av veksten, sier Vegard Einan, leder for YS Privat. Foto: Liv Hilde Hansen

– Vi har fått gjennomslag for hovedkravet om reallønnsøkning for våre medlemmer, samtidig som vi har tatt hensyn til konkurranseutsatt industri, sier Einan.

YS’ krav for oppgjøret var reallønnsvekst, sammen med ekstra tillegg til lavtlønte arbeidstakere.

I meklingen ble partene enige om en ramme for lønnsveksten i 2019 på 3,2 prosent. Forventet prisstigning er 2,4 prosent. Det gir en reallønnsvekst på 0,8 prosent for inneværende år.

– På grunn av situasjonen i norsk økonomi har vi hatt svært moderate oppgjør de siste årene. Nå peker pilene oppover, og da er det naturlig at arbeidstakerne får sin del av veksten, sier Einan.

I kroner og øre betyr enigheten et generelt tillegg for alle grupper omfattet av oppgjøret på 2,50 kroner  per time.

Ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner

For overenskomster der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (ca. 478 000 kroner) gis det et ekstra lavlønnstillegg på 2 kroner.

Dette gjelder følgende overenskomster:

 • Riksavtalen (hotell og restaurant)
 • Vekteroverenskomsten
 • Industrioverenskomsten TEKO
 • Renholdsoverenskomsten
 • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
 • Transportoverenskomsten
 • Parkeringsoverenskomsten

I tillegg til disse overenskomstene, gis det tilsvarende tillegg til ansatte i enkeltbedrifter med egen overenskomst der lønn er under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Oppgjøret i tall

Total ramme for oppgjøret: 3,2 prosent. Av dette er

 • 1,1 prosent overheng fra i fjor
 • 1,3 prosent lønnsglidning
 • 0,8 prosent «datotillegg» per 1. april
 • Kronetillegg alle grupper: 2,50 kr. per time
 • Kronetillegg lavlønnsgrupper (under 90 prosent): 2,50+2= 4,50 kr. per time
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?