Enighet mellom YS og NHO

YS og NHO  kom søndag formiddag til enighet i årets hovedoppgjør og det blir ingen streik i privat sektor. – I sum er dette et resultat vi kan anbefale for medlemmene våre, sier leder i YS Privat, Vegard Einan.

Vegard Einan, leder av YS Privat. Foto: Tormund Hansen Skinnarmo/YTF

– Vi er glade for å ha funnet en løsning som gjør at vi unngår streik. Det har vært en vanskelig og langvarig mekling, men vi har fått gjennomslag for de fleste av de viktigste kravene våre, sier Einan.

Protokoll YS NHO april 2018

Partene har blitt enige om å tette to av de viktigste hullene i AFP-ordningen.

For det første skal man ikke lenger kunne miste AFP-en dersom arbeidsgiver går konkurs, eller man mister jobben ved nedbemanning rett før man fyller 62 år.

For det andre endres grensen fra 26 til 104 uker, for hvor lenge man kan ha vært syk eller mottatt uføretrygd i kvalifiseringsperioden uten å miste AFP.

Sluttvederlagsordningen avvikles, og midlene som ligger i denne brukes til å etablere et slitertillegg.

Dette tillegget er en ekstra ytelse til AFP-pensjonen for de som ikke orker å stå i arbeid og må gå ut av arbeidslivet mellom 62 og 64 år. Denne ordningen gjelder de som ikke mottar andre ytelser.

– Disse endringene ivaretar hensynet til de som har for dårlig helse til å stå i jobb etter 62 år, og de som uforskyldt mister AFP. Dette er i tråd med to av de tre kravene vi gikk inn i meklingen med, sier Einan.

Lønnsrammen for årets oppgjør ble 2,8 prosent. Dette gir en ansvarlig reallønnsvekst for de fleste av YS’ medlemmer.

– Norsk økonomi går bedre, og vi får nå vår andel av denne veksten. Alle vil få tillegg i år, og de lavtlønte får litt ekstra, sier han.

Partene kom også til enighet om å sikre reise, kost og losji for ansatte utsendt på oppdrag.

– Vi vil anbefale medlemmene våre å stemme ja i uravstemningen, sier Einan.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?