Enighet mellom YS og Virke i årets lønnsoppgjør

Onsdag kveld kom YS og Virke til enighet i årets mellomoppgjør. – Vi er fornøyd med å ha oppnådd en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat.

- Vi er fornøyd med å ha oppnådd en ramme på 2,7 prosent, som er det samme som partene ble enige om i frontfaget, sier Eirik Bornø, leder av YS Privat. Foto: Terje Bergersen

På de fleste avtaleområdene gis det et generelt tillegg på 2,25 kroner per time. YS-medlemmer omfattet av tariffavtale med en gjennomsnittslønn under 90 prosent av industrien får ytterligere 1 krone i lavlønnstillegg. Begge tilleggene gis med virkning fra 1. april i år. 

På funksjonæravtalene utgjør det generelle tillegget 0,50 krone per time. Disse avtalene har i tillegg fått en garantiregulering på 3,10 kroner per time fra 1. februar. 

– Koronapandemien har ført til lavere aktivitetsnivå i økonomien og høy ledighet. Samtidig har de kraftige økonomiske tiltakspakkene det siste året bidratt til å begrense ringvirkningene. Vi venter god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på. På denne bakgrunnen er vi fornøyd med et resultat i Virkeområdet som er i tråd med frontfaget, sier Bornø.

– Vi er også fornøyd med at Virke kom oss i møte på kravet om å sikre de lavtlønte et ekstra tillegg i årets oppgjør. YS har flere medlemsgrupper i Virke som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier Bornø.

Resultatet omfatter nær 6 700 medlemmer fra følgende YS-forbund: Parat, Negotia, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

Signert protokoll YS – Virke

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?