Enighet mellom YS og Virke i årets mellomoppgjør

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for kravet om økt kjøpekraft, sier Anneli Nyberg, leder for YS Privat.

- YS er opptatt av å snu utviklingen der arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og lønnsforskjellene øker. Derfor er vi fornøyd med at Virke også kom oss i møte på kravet om et lavtlønnstilegg, sier Anneli Nyberg, leder av YS Privat. Foto: Ulrik Øen Johnsen/YS

De sentrale tilleggene er de høyeste som er gitt på mange år. Sammen med lokale forhandlinger er partene blitt enige om en ramme på 5,2 prosent.

For Funksjonæravtalen og andre tariffavtaler med garantiordning vil kronetillegget være annerledes, da det allerede er gitt garantitillegg med virkning fra 1. februar.

YS og Virke har også blitt enige om et lavtlønnstilegg på 3 kroner per time for medlemmer på avtaler med lokal forhandlingsrett og ytterligere 1 krone per time for tariffavtaler uten lokal forhandlingsrett.

– YS er opptatt av å snu utviklingen der arbeidstakernes del av verdiskapingen synker og lønnsforskjellene øker. Derfor er vi fornøyd med at Virke også kom oss i møte på kravet om et lavtlønnstilegg, sier Nyberg.

YS forhandler på vegne av nær 6 800 medlemmer, ansatt i virksomheter tilsluttet arbeidsgiverorganisasjonene Virke. Disse YS-forbundene omfattes av forhandlingene med Virke: Parat, Negotia, Finansforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta.

Protokoll fra oppgjøret mellom YS og Virke 2023

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?