YS Spekter: Enighet om lønnstillegg og kompetansesatsing

Partene i lønnsoppgjøret i Spekter-virksomhetene kom onsdag kveld til enighet om lønnstillegg og kompetansesatsing. – Mer systematisk arbeid med kompetansetiltak var et viktig krav for oss. Det har vi fått gjennomslag for, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

Leder for YS Spekter, Lizzie Ruud Thorkildsen og Dag Bjørnar Jonsrud, sektoransvarlig i YS Spekter. Arkivfoto: Malin Lindstrøm/Delta

– For å sikre riktig kompetanse for fremtiden er det helt nødvendig å få på plass målrettede tiltak i virksomhetene, sier Ruud Thorkildsen.

– Samfunnet og arbeidslivet er i stadig endring og omstilling. Jobber og yrker blir borte, jobber og yrker endres og jobber og yrker skapes. Samfunnet ar avhengig av ansatte med riktig kompetanse, i alle slags virksomheter, under skiftende forutsetninger.

– Omstilling, læring og utvikling må derfor foregå på arbeidsplassen, og kompetansetiltak må utvikles i et tett samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, sier Ruud Thorkildsen.

YS-medlemmer i Spektervirksomhetene, utenom sykehusene, er sikret et generelt tillegg på 975 kroner i de innledende sentrale forhandlingene.

Dette er protokollen

Nå er det klart for de lokale forhandlingene

Forhandlingene fortsetter nå med B-delsforhandlinger i de enkelte virksomhetene og sentrale forhandlinger for sykehusansatte. Gjennom dette forventer YS Spekter at medlemmene sikres reallønnsvekst.

– De tillitsvalgte i virksomhetene har en viktig og krevende oppgave som forhandlingsledere i de virksomhetsvise forhandlingene. Jeg vil ønske dem lykke til, og vil oppfordre medlemmene til både å gi innspill til, og støtte opp om arbeidet. De tillitsvalgte tar på seg viktige oppgaver på vegne av fellesskapet, sier Ruud Thorkildsen.

Dette er resultatet i korthet

  • Alle er sikret et generelt tillegg på kr. 975,- pr år.
  • Kompetansesatsing i virksomhetene og utvikling av veileder for lokalt arbeid med kompetansetiltak.
  • Arbeidet med likestilling, mangfold, integrering og livsfasebehov skal styrkes.
  • Partssamarbeid om teknologiutvikling og innføring av ny teknologi.
  • Partssamarbeid for å sikre bærekraftig utvikling i virksomhetene.

Dette er fristene for B-delsforhandlinger

Samtlige overenskomstområder unntatt områdene 5, 10 og 13: Frist 23. september
Område 2 – Norges Bank: Frist 30. september
Område 10 – helseforetak med sykehusdrift og område 13 – sykehus med driftsavtale:
A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser inkl. pensjon): Avtales senere.
A2-forhandlinger (lønn): Avtales senere

Disse virksomhetene er omfattet av innledende A-forhandlinger

De sentrale innledende forhandlingene mellom YS Spekter og Spekter gjelder lønnsoppgjøret for 14.000 YS-medlemmer i Delta, Finansforbundet, Parat, Negotia, STAFO og Yrkestrafikkforbundet.

Disse medlemmene er ansatt i blant annet Vy, VyBuss, NRK, Avinor, Norges Bank, Studentsamskipnader, Vinmonopolet, Innovasjon Norge, Trygg Trafikk, Posten, Bring, apotek, barnehager, teatre og museer og virksomheter innenfor omsorg og rehabilitering.

Merk at forhandlingene i liten grad omhandler helseforetakene og sykehus med driftsavtaler.

Dette skjer i Spekter-forhandlingene

De innledende A-forhandlingene er sentrale forhandlinger om sentrale avtalebestemmelser (del A), generelle tillegg og sentrale føringer samt frister for å gjennomføre forhandlinger i de enkelte virksomhetene.

De endelige lønnstilleggene i Spekter-virksomhetene avtales i de lokale forhandlingene ute i virksomhetene, i så kalte B-forhandlinger.

Område 10 Helseforetak og område 13 Sykehus med driftsavtale

Merk at minimum lønnstillegg som blir avtalt i A-forhandlingene mellom Spekter og YS Spekter, ikke gjelder helseforetakene og sykehus med driftsavtale (områdene 10 og 13).

For disse virksomhetene blir det gjennomført egne, sentrale forhandlinger om sosiale bestemmelser (A1) og lønns- og andre arbeidsvilkår (A2) senere i høst,

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?