Fare for streik – departementene kan bli rammet

– Rundt 170 YS-medlemmer i departementene tas ut i streik hvis meklingen i lønnsoppgjøret i staten ikke fører frem, opplyser Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Portrett av Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.
- Vi har lagt vekt på den situasjonen vi og landet befinner oss i, og et ønske om å skjerme befolkningen. Vi ønsker å ramme arbeidsgiver, altså staten, og presenterer et ansvarlig uttak, presiserer Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Foto: Vigdis Askjem

Onsdag 26. mai går fristen ut for meklingen i lønnsoppgjøret i staten. Fører ikke meklingen frem, blir det streik i staten fra arbeidstidens begynnelse torsdag 27. mai. YS Stat melder at nærmere 170 medlemmer i elleve departementer tas ut i første fase av en eventuell streik.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat, sier han håper på at meklingen vil gi resultater.

– Om dette ikke er mulig, er det viktig for oss at vi ved en streik i størst grad rammer arbeidsgiver, og ikke publikum, sier han.

Følg også med på #jegerstatsansatt

Disse departementene vil bli rammet av en eventuell streik

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?