Forbereder tariffoppgjøret i staten

Forberedelsene til årets hovedoppgjør i staten er i full gang. – Vi går til oppgaven med krav om reallønnsvekst til alle, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Vetle Daler

Vetle Daler

I tillegg til kravet om reallønnsvekst til alle, blir kompetanse og de tillitsvalgtes rolle viktige temaer i årets hovedoppgjør for de statsansatte.

I begynnelsen av mars arrangerte YS Stat tariffkonferanse, og 15. april starter selve oppgjøret med kravoverlevering.

Tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) viser at de statsansatte var blant lønnsvinnerne i fjor. Lederen for YS Stat er ikke bekymret for at dette skal få negative konsekvenser for årets oppgjør.

– Vi er lojale overfor frontfagsmodellen. Når vi ser lønnsutviklingen over tid, ligger vi på samme nivå som de andre sektorene, sier han.

Arnesen er heller ikke vesentlig bekymret for korona-situasjonen.

– Det er umulig å si hvordan dette vil påvirke lønnsoppgjøret. Det må vi ta som det kommer. Vi er forberedt på alle eventualiteter, svarer han.

Fristen for oppgjøret for de statsansatte er 31. april. Blir det ikke enighet, går oppgjøret til mekling.

Vetle Daler

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?