Forventer et krevende oppgjør

– Med en forventet prisvekst på 4,8 prosent ligger det an til å bli et krevende mellomoppgjør i år, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Portrett av YS
YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

I dag kom den foreløpige rapporten fra TBU. Her beregnes årslønnsveksten for de største forhandlingsområdene samlet til 4,1 prosent fra 2021 til 2022, mens konsumprisveksten er anslått til 4,8 prosent fra 2022 til 2023.

– Det vil bli vanskelig for våre medlemmer å akseptere enda et år med reallønnsnedgang, advarer Skjæggerud.

– Med en forventet prisvekst på 4,8 prosent blir det et krevende lønnsoppgjør, sier han.

– Tall fra SSB viser at lønnsandelen har gått ned. Derfor mener vi mange bedrifter har handlingsrom for å gi gode tillegg til våre medlemmer i årets oppgjør, påpeker YS-lederen.

– Jeg er bekymret for situasjonen for mange av våre medlemmer med lav lønn. Økte priser på mat, drivstoff, strøm og flere andre varer og tjenester merkes særlig tydelig av de som har minst fra før, sier han.

– Mange ansatte og grupper har hatt et etterslep i flere år. Det vil si at de har hatt en svakere lønnsutvikling sammenlignet med andre grupper. YS mener at vi må finne løsninger i årets oppgjør for å hente inn etterslepet for disse gruppene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?