Går ut med krav til nytt utvalg om lønnsdannelsen

I en felles henvendelse til statsminister Jonas Gahr Støre krever YS, Unio og Akademikerne at praktiseringen av frontfagsmodellen må gås gjennom, når et nytt utvalg nå skal se på norsk økonomi og lønnsdannelsen.

- Den koordinerte lønnsdannelsen trenger oppslutning fra alle parter, sier f.v.: Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne, YS-leder Hans Erik Skjæggerud og Unios leder Ragnhild Lied. Foto: Liv Hilde Hansen .

De tre hovedorganisasjonene har nær 900 000 medlemmer til sammen, og er partipolitisk uavhengige.

– Frontfagsmodellen skal sørge for at industrien kan konkurrere mot utlandet. Samtidig må andre yrkesgrupper ivaretas. Det nye utvalget må drøfte om vi har truffet den rette balansen, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Mandatet til det nye utvalget skal diskuteres i et møte med statsminister Jonas Gahr Støre 14. desember.

– Den koordinerte lønnsdannelsen trenger oppslutning fra alle parter. Vi ser at lønnsveksten i deler av privat sektor stikker fra, mens offentlig ansatte holdes stramt innenfor frontfagsrammen. Det går ikke i lengden, sier Unios leder, Ragnhild Lied.

– Både privat og offentlig sektor har behov for å rekruttere og beholde dyktige folk med rett kompetanse. Da kan ikke anslaget i frontfaget være en fasit for de påfølgende lønnsoppgjørene samme år. Det må være reelle forhandlinger, legger leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, til.

Det er snart ti år siden partene utredet inntektsoppgjørenes rolle i den økonomiske politikken: Holden III-utvalget leverte sin innstilling i 2013. YS, Unio og Akademikerne vil at det nye utvalget skal se på praktiseringen og erfaringene med lønnsoppgjørene etter dette.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?