- God økonomisk utvikling må bety gode lønnsoppgjør

– Den gjengse arbeidstakeren bør få en større del av verdiskapingen fremover. Vi legger til grunn at vi beveger oss mot en normalisering av lønnsveksten, slik den var før oljeprisfallet, påpeker Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. Foto: Thomas Brun NTB Kommunikasjon

Den norske økonomien har kommet seg raskere ut av nedturen etter oljeprisfallet enn forventet. I 2018 ble arbeidsledigheten lavere og sysselsettingsveksten høyere enn man så for seg.

I 2019 ser investeringene ut til å øke mer enn man trodde da statsbudsjettet ble utformet i høst. Det går godt i norsk økonomi.

I lys av den revitaliserte, økonomiske utviklingen gikk YS tidligere i år ut og krevde reallønnsvekst i mellomoppgjøret 2019.

– Når økonomien går godt må arbeidsgiverne investere mer i våre medlemmers kompetanse de nærmeste årene, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?