Godt fornøyd med sykehusoppgjøret

Onsdag kveld ble YS Spekter-forbundene Delta og Parat og arbeidsgiverforeningen Spekter enige i sykehusoppgjøret. – Jeg er godt fornøyd med at vi har fått til reallønnsvekst og et oppgjør som sikrer uttelling for kompetanse og ivaretar våre fagarbeidere, sier Trond Ellefsen, forhandlingsleder for YS Spekter.

Trond Ellefsen, leder av YS Spekter. Foto: Delta

– Alle er sikret minimum kr 23 000 i lønnstillegg, opplyser Ellefsen og sier han er spesielt fornøyd med å ha fått gjennomslag for et nytt ansiennitetstrinn på 16 år for fagarbeidere. Det gir en minstelønn på 500 000 kroner per år.

– Vi har dermed nådd en viktig milepæl. Dette er et viktig grep for å rekruttere og beholde nødvendig kompetanse, sier han. Vi er også fornøyd med at vi har fått et nytt ansiennitetstrinn på minstelønnsstigen på 6 år slik at vi sikrer en jevnere lønnsutvikling for alle grupper.

Ellefsen fremhever også at lørdags- og søndagstillegget er hevet. Dette utgjør nå 26 prosent av timelønn, minst 70 kr. per time.

– Dette er et resultat som har vært viktig for våre medlemmer, sier han.

– For oss har det vært vesentlig å ivareta hele bredden av ansatte på sykehusene. Alle fagfolkene og yrkesgruppene trengs for å kunne drive gode sykehus. Uten våre medlemmer stopper sykehusene, påpeker Ellefsen.

– Vi har vært opptatt av kvalitet og kompetanse. Det er et betydelig behov for både å beholde og rekruttere de gode fagfolkene. Det vil være økt etterspørsel etter helse- og sykehustjenester. Det må være attraktivt å jobbe på sykehusene. Kompetanse og utvikling av kompetanse er vesentlig. Det må ivaretas. Gjennom forhandlingene har vi oppnådd et resultat i tråd med våre prioriteringer, sier Ellefsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?