Godt meklingsresultat i Oslo kommune

YS Kommune Oslo er fornøyd med resultatet om reallønnsvekst og at viktige krav som gjelder heltid, kompetanseutvikling – og ikke minst tariffesting av pensjon – også er innfridd.

Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og mekler Geir Engebretsen.
Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og mekler Geir Engebretsen. Foto: Siv M. Bjelland
Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og mekler Geir Engebretsen. Foto: Siv M. Bjelland

– Vi er fornøyd med å ha landet årets tarifforhandlinger gjennom mekling. Viktige krav som betyr mye for våre medlemmer er innfridd, sier forhandlingsleder Mona Bjørnstad i YS Kommune Oslo.

– At partene i Oslo nå er enige om at det skal være forhandlingsrett på pensjon er en historisk seier for oss. Dette har vært et krav gjennom mange år. At det nå endelig er på plass, gir våre medlemmer en bedre trygghet.

– Vi har sikret reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Alle får 0,9 prosent, men ikke mindre enn 4 400 kroner i tillegg, virkningstidspunktet er 1.5. Gitt dagens prognoser på konsumprisindeksen KPI (prisveksten) ligger resultatet i Oslo kommune an til å gi reallønnsvekst for alle våre medlemmer, sier Mona Bjørnstad.

Dette er de viktigste gjennomslagene:

  • Reallønnsvekst til alle
  • Forhandlingsrett på pensjon
  • Styrking av arbeidet for flere heltidsstillinger
  • Rett til permisjon med lønn for opplæring/utdanning/videreutdanning.

Heltid: Blir mer lønnsomt å jobbe i helgen

Partene er enige om å prioritere arbeidet med heltidskultur.

– Vi er fornøyd med at den nye modellen også har med seg timer som kriterium for å få forhøyet sats på lørdags- og søndagstillegg. Dette er helt i tråd med Deltas syn om at det skal lønne seg å jobbe mer i helg. Det kan også oppnås ved å jobbe lengre vakter og ikke bare flere helger, sier lederen for YS Kommune i Oslo.

– Det har også kommet inn et nytt trinn i denne modellen. Du vil få 120 kroner timen hvis du jobber til sammen 345 timer eller mer på lørdag og søndag i løpet av et år, sier hun.

Kompetanse: Styrker retten til permisjon med lønn

Resultatet vil styrke arbeidet med kompetanseutvikling på jobb.

– YS Kommune hadde flere krav knyttet til kompetanse i årets forhandlinger. Vi er tilfreds med at partene understreker betydningen av at de ansatte videreutvikler sin kompetanse på jobb, sier hun.

Det har blant annet kommet inn ny tekst i del B som styrker retten til permisjon med lønn og dekning av legitimerte utgifter.

Meklingsresultatet går nå til uravstemning blant medlemmene i Oslo kommune.

Dette er YS i Oslo kommune

Lønnsoppgjørene ble utsatt til høsten da koronapandemien traff Norge i mars.
I 2020 er det et hovedoppgjør. Det vil si at det ikke bare er økonomien som oppe til vurdering, men alle bestemmelsene i overenskomsten.

Annethvert år er det hovedoppgjør og da forhandles alle bestemmelsene i hovedavtalen (dok 25).
Oslo kommune er et eget tariffområde med egen hovedavtale og egen pensjonskasse.
Oslo kommune har mer enn 50 000 ansatte, og er landets største arbeidsplass.

YS Kommune (YS-K) Oslo består av forbundene Delta, Parat og Skolelederforbundet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?