Her kan det bli streik i staten

Torsdag varslet YS Stat hvem som kan bli rammet hvis meklingen i statsoppgjøret ikke fører fram. – Det er viktig med én, felles avtale for alle ansatte i staten, sier leder av YS Stat, Jens B. Jahren.

Jens B Jahren, leder for YS Stat. Foto: NTB Kommunikasjons/Thomas Brun

Etter pinsehelgen blir det meklingsinnspurt i lønnsoppgjøret i staten.

Torsdag sendte YS Stat sitt varsel til staten om hvilke 320 medlemmer som vil bli tatt ut i første fase av en eventuell streik. Det dreier seg om virksomheter som departementer, direktorater og Oslo Met. Dette streikeuttaket rammer først og fremst arbeidsgiver.

Partene kom ikke helt i mål under forhandlingene når det gjelder lønnstillegg og fordelingen av dette. Man ble heller ikke enige om en ny, felles hovedtariffavtale. Dette blir sentrale punkter i meklingsinnspurten neste uke.

I dag er det to avtaler i staten, en for ansatte organisert i YS og LO og en tilsvarende for Akademikerne og Unio. YS Stats leder Jens B. Jahren mener det er viktig at det er én, felles avtale for alle ansatte i staten.

– Det vil ivareta våre medlemmers interesser på en bedre måte enn i dagens avtalestruktur, hvor arbeidsgiver må forholde seg til flere avtaler. Fortsetter vi med flere avtaler, frykter vi at lønnsgapet vil øke mellom gruppene på de forskjellige avtalene. Vi tror en felles avtale er best for utviklingen av lønns- og arbeidsvilkår over tid. Vi mener også vi står sterkere sammen, og ønsker å finne løsninger som ivaretar alle gruppene i fellesskap, sier Jahren.

Partene har frist til midnatt torsdag 23. mai for å bli enige hos Riksmekleren. Kommer partene ikke til enighet innen fristen, blir det streik i staten.

I første omgang vil YS Stat i så fall ta ut medlemmer i følgende virksomheter:

 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Skattedirektoratet
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Politidirektoratet
 • Oslo Met
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?