Holdenutvalget klare med rapport om frontfaget

– Holden-utvalgets rapport danner grunnlaget for at vi fortsatt kan ha en kollektiv lønnsdannelse i årene som kommer. Frontfaget har tjent oss godt frem til nå, og vil også gjøre det fremover, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Utvalget, som har vært ledet av professor Steinar Holden, slutter seg til frontfagsmodellen. Arkivfoto: Liv Hilde Hansen

Fredag leverte Holden IV-utvalget sin rapport til Finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Utvalget har i sin utredning sett på utfordringer for den tradisjonelle norske lønnsdannelsen.

Det har i flere tiår vært koordinert lønnsdannelsen ved hjelp av frontfagsmodellen. Det betyr at industrien – frontfaget – forhandler først og at lønnsveksten herfra danner en norm for resten av arbeidslivet. Holden IV-utvalget skulle blant annet vurdere om det er utviklingstrekk som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Mandatet for utvalget legger opp til en omfattende diskusjon av hele frontfagsmodellen. I mandatet lå det som et utgangspunkt at frontfagsmodellen skal videreføres. Sjeføkonom i YS Merete Onshus deltok i utvalget.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud berømmer utvalgets arbeid, og viser til viktigheten av at partene i arbeidslivet med jevne mellomrom gjennomgår og vurderer hvordan lønnsdannelsen skal organiseres.

Slutter seg til frontfagsmodellen

Utvalget trekker frem i sin første hovedkonklusjon at de slutter seg til frontfagsmodellen. De viser til at det inntektspolitiske samarbeidet og samspillet har vært viktig for en positiv og balansert vekst i norsk økonomi. Dette har resultert i høy verdiskaping, lav arbeidsledighet, og en god kostnadsmessig konkurranseevne.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er fornøyd med rapporten, og understreket viktigheten av å støtte opp under frontfagsmodellen.

– En koordinert lønnsdannelse bidrar til å dempe ulikhet og økende forskjeller i større grad enn andre modeller. Vi trenger ikke se langt utenfor Norge og Nordens grenser for å se at “alles kamp mot alle” vil føre galt av sted, sier YS-lederen.

Frontfagsmodellen er viktig i urolige tider

Etter utvalgets syn er koordinert lønnsdannelse gjennom frontfagsmodellen særlig viktig i økonomisk urolige tider. Utvalget understreker betydningen av å opprettholde det inntektspolitiske samarbeidet, også med tanke på tiden fremover.

– Vi mener det er viktig å få beskrevet de utfordringene norsk økonomi møter i dagens situasjon, med mye uro i internasjonal økonomi, og i møte med omstillingsbehovene vi har i økonomien framover, sier Skjæggerud.

Frontfaget skal være normgivende

I likhet med Holden III-utvalget i 2013 konkluderer utvalget med at lønnsveksten for arbeidstakere og funksjonærer i industrien skal være normgivende for lønnsveksten i resten av økonomien. Det skal verken være et gulv eller tak for lønnsveksten, men en norm som andre forhandlingsområder skal forholde seg til.

– Det har vært viktig for YS å få beskrevet og stadfestet forståelsen av frontfagsrammen som gis som et anslag i forbindelse med frontfagsforhandlingene. Akkurat dette har utvalget gjort, ved å tydeliggjøre at anslaget for frontfagsrammen skal hverken være et gulv eller tak i de forhandlingsområdene som følger utover våren og året, men at alle forhandlingsområdene skal forholde seg til denne som en norm over tid, sier YS-lederen.

Utvalgets konklusjoner er ikke enstemmige på alle punkter. YS’ representant har imidlertid stilt seg bak hele rapporten, sammen med et stort flertall i utvalget.

– Det er synd ikke alle utvalgsmedlemmene kunne stille seg 100% bak alt i rapporten. Samtidig har jeg respekt for at det kan være noe ulike vurderinger av hva som tjener egne medlemmer best, sier Skjæggerud.

– I YS har vi selvfølgelig også særinteresser hvor vi kunne tenkt oss litt andre formuleringer rundt noen av punktene som er behandlet. Jeg mener likevel at alle partene har strukket seg langt for å imøtekomme hverandres synspunkter, også våre. YS kan derfor stå inne for det som er flertallets forslag, forsikrer han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?