Hoteller, oljeindustri og Felleskjøpet Agri rammes

I underkant av 1 500 YS-medlemmer vil bli tatt ut i streik hvis YS og NHO ikke blir enige innen meklingsfristen natt til søndag. En arbeidskonflikt vil få en rekke konsekvenser. 

Fra oppstarten på meklingen fredag formiddag. F.v.: YS Privats forhandlingsleder, Anneli Byberg, riksmekler Mats Wilhelm Ruland og NHOs forhandlingsleder Nina Melsom. Foto: Trygve Bergsland

I NHO-oppgjøret forhandler YS på vegne av 16 000 medlemmer, organisert i YS-forbundene Parat, SAFE, Negotia, Delta og Yrkestrafikkforbundet. Dette er noen av bedriftene som rammes i et første uttak.

YS-forbundet Parat organiserer ansatte i en rekke bedrifter som tas ut i en eventuell konflikt. Klargjøring av biler levert av Harald A. Møller vil i stor grad stoppe opp. Store hoteller i Oslo vil få svært begrenset drift. Medieselskapet Schibsted vil miste tilgangen til en rekke back-office funksjoner.  

YS-forbundet Negotia tar ut medlemmer ved ca. 40 av Felleskjøpet Agris butikker, fra Bodø i nord til Halden i sør. Felleskjøpet Agri kan komme til å måtte stenge mange av sine butikker.  

YS-forbundet SAFE tar ut medlemmer i offshoreselskapene Beerenberg og Bilfinger. Disse  arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling. Streiken vil stanse dette arbeidet både på installasjoner og landanlegg. En streik får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger. I utgangspunktet vil konflikten ikke ramme normal produksjon og raffinering av olje og gass. 

– YS’ medlemmer i NHO-området har hatt en betydelig nedgang i reallønna de siste årene. Dette kan ikke fortsette. Det regner jeg med at NHO forstår og kommer oss i møte på når meklingen nå starter, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud idet meklingen startet. 

– Vi forventer en helt annen fremdrift fra NHOs side i meklingen enn hva vi erfarte under forhandlingene. Vi går alltid inn i mekling med mål om å komme til en løsning, men vi er forberedt på streik dersom det er det som skal til, uttalte forhandlingsleder for YS Privat, Anneli Nyberg fredag formiddag, 14. april.

Disse virksomhetene omfattes.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?