Ingen minstelønn for varebilsjåfører

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier leder i Yrkestrafikkforbundet i YS, Jim Klungnes.

- Det er åpenbart at Arbeidstilsynet ikke har ressursene til å rydde opp i bransjen, sier Jim Klungnes. Foto: Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet og YS krevde allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Nå har tariffnemda
vendt tommelen ned for kravet.

– Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt
være lovlig å betale luselønn. Vi anerkjenner at bransjen er komplisert, og at det er nødvendig med
flere virkemidler og økte ressurser til kontroll, men det er ikke et gyldig argument for å utsette
implementering av det eneste virkemiddelet som gjør sosial dumping i bransjen ulovlig, uttaler
Klungnes.

Omfattende sosial dumping

Gjentatte ganger er det dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen. I motsetning til
lastebilbransjen finnes det ikke noen nedre grense for hvor lite man kan betale en varebilsjåfør.
Dette har ført til at sjåfører presses til å jobbe ulovlig lange dager for en svært lav timelønn.

Av de som kjører godstransport, er det kun lastebilsjåfører som har krav på allmenngjort minstelønn.
De som kjører varebil er holdt utenfor allmenngjøringen. Jim Klungnes mener at det er tungtveiende
argumenter for at også de som kjører varebil må omfattes.

Krevde minstelønn

Yrkestrafikkforbundet krevde sammen med YS allmenngjort minstelønn for denne bransjen. Hadde
kravet gått igjennom ville det blitt ulovlig å underbetale sjåførene.

Tariffnemnda har lagt stor vekt på Arbeidstilsynets uttalelse i saken. Det Arbeidstilsynet sier er at de
ønsker innføring av andre regler før det kommer minstelønn. De sier også at de ikke har ressursene
de trenger for å gjennomføre kontroller.

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: NTB Kommunikasjon

Utnytter svake grupper

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er uenig i nemdas avgjørelse.

– Varebilsegmentet har et omfattende innslag av sosial dumping. Her må svake grupper i samfunnet
arbeide lange dager for uanstendig lav lønn. Sosial dumping undergraver også konkurranse- og
arbeidsforhold for store deler av det seriøse arbeidslivet. Ved å presse ned lønn og arbeidstid
utkonkurrerer de norske bedrifter som behandler sine ansatte anstendig, fastslår Skjæggerud.

Krever mer til Arbeidstilsynet

Jim Klungnes mener regjeringen nå må komme på banen.

– Det er åpenbart at Arbeidstilsynet ikke har ressursene til å rydde opp i bransjen. De 25 millionene
regjeringen har satt av til arbeid mot sosial dumping er ikke på langt nær nok. Regjeringen har varslet
en storrengjøring i transportsektoren, da må de også legge penger på bordet. Vi krever også kjøre- og
hviletider slik som lastebilsjåførene har, og krav til fartsskriver i bilene, avslutter Klungnes.

Om allmenngjøring

 • Allmenngjøring av tariffavtaler er et grep som er ment å stoppe sosial dumping.
 • Dette skjer ved at staten setter en minstelønn i et begrenset område av arbeidslivet, som
  regel én bestemt bransje.
 • Arbeidsgiverne kan da ikke betale lavere lønn enn dette uten å bryte loven, selv om verken
  bedriften eller de ansatte er organiserte i en arbeidsgiver- eller fagforening.
 • Krav om allmenngjøring må være basert i en landsomfattende tariffavtale og framsettes av
  en organisasjon som er part i avtalen og som har innstillingsrett (det vil si fagforening med
  minst 10 000 medlemmer).
 • Det er en statlig oppnevnt tariffnemnd som treffer vedtak om allmenngjøring. Nemnda
  består av fem medlemmer: tre nøytrale, én representant fra arbeidsgiverne og én fra
  arbeidstakersiden.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?