Ingen streik i staten

Fredag ettermiddag kom partene til enighet, etter mange timers mekling på overtid. Dermed er den varslede streiken i staten avverget.

Etter mange timers mekling på overtid kunne YS Stats leder, Pål N. Arnesen og riksmekler Mats Wilhelm Ruland konkludere med at det ikke ble streik. Foto: Vetle Daler (YS-forbundet Parat)

YS, LO, Unio og Akademikerne er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid.

Leder i YS Stat, Pål N. Arnesen, er fornøyd med resultatet og sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav:

– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon skulle tas inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening.

Arnesen er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.

– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget. Vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt og at 40 prosent fordeles lokalt, opplyser Arnesen.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund: AVYO, Befalets fellesorganisasjon, Delta, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Norsk Tollerforbund, Parat,  Skatteetatens landsforbund og Stafo.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?