Klar melding til KS

Leder i YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen, er bekymret for belastningen ansatte i kommunal sektor blir påført under pandemien.

- Streikefaren er stor, sier leder for YS Kommune, Lizzie Ruud Thorkildsen. Foto: Gunhild Lervåg

– Det er ett år siden Norge stengte ned som følge av covid-19- pandemien. På det tidspunktet, den 12. mars 2020, var det svært få av oss som hadde sett for oss at denne unntakstilstanden med enkelte variasjoner i smitteverntiltak og utfordringsbilde skulle vare i ett år. Men her er vi ett år etter, og YS Kommune er nå bekymret for arbeidsmiljøet for våre medlemmer.

Slik innledes brevet lederen i YS Kommune har sendt til arbeidsgiverorganisasjonen KS. Og Lizzie Ruud Thorkildsen fortsetter:

– YS Kommune representerer mange ulike yrkesgrupper. Felles for både medarbeidere og ledere på ulike nivåer er at de alle på sin måte har fått arbeidsdagen endret av korona-pandemien. Noen fordi de har måttet legge arbeidet over på digitale flater, noen fordi de står i den krevende førstelinja i pleie- og omsorgsyrker, oppvekst og utdanningssektoren, renhold eller drift.

– Felles for dem er også at de nå begynner å kjenne på belastningen over å stå i krevende og uforutsigbar situasjon over tid. Det er svært utfordrende med unntakstilstand, og jo lenger unntakstilstanden varer, jo mer slitsomt blir det å stå i det, og jo større blir arbeidsmiljøutfordringene.

YS K-brev til KS om arbeidsmiljøet under pandemien (1)

YS Kommune tar derfor nå et initiativ overfor KS for å be om at arbeidsgiverne i kommunal sektor har et særlig fokus på arbeidsmiljø i tiden framover:

  • YS Kommune forutsetter at forsvarlighetsreglene i arbeidsmiljøloven gjelder også ved hjemmekontorløsninger.
  • Det er nødvendig med god og nær ledelse og god informasjon så ansatte har tillit til kriseledelsen.
  • Arbeidstid, arbeidsbelastning, smittevern, trygghet og forutsigbarhet må kontinuerlig vurderes i samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte.
  • Arbeidstakere som har stått i en særlig belastning over tid må gis anledning til å hente seg inn og kompenseres for merarbeidet.
  • Svært mange ledere, særlig i de områdene av landet der smitten er stor, står i en konstant beredskap. Fra arbeidsgiver blir enkelte møtt med at dette må de akseptere da de er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene.

– Det er viktig at KS erkjenner situasjonen som er beskrevet over og ber kommunene vektlegge tiltak som både kompenserer og avbøter for merarbeidet også for lederne, sier Thorkildsen.

– Tillitsvalgtes medvirkning er av essensiell betydning for å sikre en robust og bærekraftig krisehåndtering som tar de ansattes behov på alvor og bidrar til en god forsvarlighetsvurdering når det gjelder arbeidsbelastning og arbeidsmiljø. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre tillitsvalgtes medvirkning i dette arbeidet.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?