YS Stat la frem krav om lønn og pensjon

YS Stat krevde en betydelig økning i lønn for alle statsansatte da årets lønnsoppgjør for de statsansatte startet tirsdag. – Vi ser at den generelle økonomiske situasjonen, oppgjøret i privat sektor og forventet prisutvikling gir rom for betydelig økning i lønn for alle statsansatte i år, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Her er lederne for de statsansattes organisasjoner på vei inn til det aller første forhandlingsmøtet første arbeidsdag etter påsken. F.v.: Pål N. arensen, leder for YS Stat, Anders Kvam, leder for Akademikerne Stat og Egil André Aas, leder for LO Stat. Foto: Vetle Daler/Parat

YS Stat krever blant annet

  • Betydelig reallønnsvekst for de statsansatte
  • At all lønn må være pensjonsgivende

Staten kommer ut med en mindrelønnsutvikling i forhold til lønnsveksten i Norge i fjor, og YS Stat krever at dette blir kompensert i år.

Det skal også forhandles om hva som skal inngå i pensjonsgrunnlaget, først og fremst for den nye offentlige pensjonsordningen som trer i kraft 1. januar neste år.

I dagens statlige tariffavtale gir ikke variable tillegg utover 66 tusen kroner noen pensjonsopptjening.

Kommunal sektor har ikke slike begrensinger.

– Vi krever like betingelser for alle offentlig ansatte i samme pensjonsordning. All inntekt skal være pensjonsgivende, sier Pål N Arnesen.

YS Stat krever også bedre statistikk for lønn og lønnsutvikling i staten.

– Slik det er i dag er ikke statistikk- og datagrunnlaget i staten godt nok, og dette gjør også arbeidet med å innføre et nytt og modernisert lønnssystem i staten umulig, sier Arnesen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?