Krever ekstra lønnsløft for ansatte i Oslo kommune

– Nå må våre medlemmer få et ekstra lønnsløft som sikrer reallønnsvekst, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

Forhandlingsleder for YS Oslo kommune, Mona Bjørnstad. Foto: Siv Bjelland

I dag overleverte Bjørnstad kravene på vegne medlemmene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde.

– Vi krever at kommunal sektor får mer enn frontfagsrammen. Kommuneansatte har fått lavere lønnsvekst for tredje år på rad sammenlignet med privat sektor. Dette kan ikke fortsette. Våre medlemmer må ha et ekstra løft i år, sier Mona Bjørnstad.

– Norsk økonomi går godt, men prisene og rentene stiger, og våre medlemmer får stadig mindre i lommeboka, sier hun.

Dette krever YS Kommune Oslo

  • Vi krever reallønnsvekst
  • Et ekstra lønnsløft til kommunal sektor
  • Sentral lønnsjustering ved tillegg på lønnstrinn

Bakgrunnen for kravet

Den økonomiske veksten i Norge i 2022 var god og prisveksten endte på 5,8 prosent. Som følge av den høye prisveksten i 2022 har kommunal sektor hatt en klar reallønnsnedgang.

Samtidig har industrien for tredje år på rad fått et høyere resultat enn det som lå i anslaget for frontfagene. Lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor har økt. Dette må det tas hensyn til i årets mellomoppgjør.

Fristen for å bli enige i kommuneoppgjøret er 30. april klokken 24.00.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?