Krever økt kjøpekraft i forhandlingene med Virke

I dag starter åretes lønnsforhandlinger mellom Virke og YS-forbundene Parat og Negotia. Kravet er økt kjøpekaft.

Tirsdag utvekslet YS-forbundene Parat og Negotia krav i årets forbundsvise hovedoppgjør. T.v. forhandlingsleder Anne-Lene Gabrielsen og Bernt Gudmund Apeland, administrerende direktør i Virke. Foto: Ulrik Øen Johnsen/Parat

Parat har tydelige krav til forhandlingene med arbeidsgiverforeningen Virke om funksjonæravtalen.

– Vi forventer økt kjøpekraft på linje med frontfaget, sier Parats forhandlingsleder, Thomas Lilloe, og mener det blir viktig å sikre en lønnsøkning i takt med den generelle prisutviklingen.

– Vi må ha et lønnstillegg som bidrar til å øke medlemmenes kjøpekraft og sikrer dem en rettmessig andel av verdiskapningen i virksomhetene, sier Lilloe.

Frontfaget setter rammene

– Vi tar med oss prinsippene som ble landet i frontfaget inn i forhandlingene med Virke og forventer et resultat som samsvarer med dette, sier Lilloe.

Årets forhandlinger er et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om lønn, men også om selve ordlyden i tariffavtalene. Oppgjøret foregår forbundsvist. Det betyr at Parat og Negotia er selvstendige parter i forhandlingene.

I midten Parats forthandlingsleder, Thomas Lilloe. Foto:

Negotia har to overenskomster i Virke

YS-forbundet Negotia har to overenskomster omfattet av dette oppgjøret: Funksjonæravtalen og Landsomfattende tariffavtale for administrativt personale (LTAP).

Funksjonæravtalen har minstelønnstabell som er en del av forhandlingene. I tillegg har avtalen bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger på de enkelte bedriftene. I bedriftene der LTAP er gjort gjeldende foregår lønnsoppgjørene utelukkende lokalt.

– Sett i lys av den forventete prisstigningen og resultatet av frontfaget, har vi klare forventninger om at årets oppgjør i Virke bidrar til å gi våre medlemmer økt kjøpekraft, sier Negotias forbundsleder Eirik Bornø.

Forhandlingene mellom YS-forbundene Parat og Negotia og arbeidsgiverforeningen Virke avsluttes fredag.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?