Krever reallønnsvekst i Oslo kommune

– Vi trenger et kraftig lønnsløft, i år må lønna øke mer enn prisene, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

 

Forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad. Foto: Siv Bjelland

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet er viktig, sier forhandlingsleder i YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

– Alle har kjent på prisveksten og de økte rentekostnadene, nå er det på tide med reallønnsøkning, påpeker hun.

Mandag 22. april overleverte Bjørnstad kravene i årets lønnsoppgjør på vegne av YS og medlemmene i Oslo kommune.

– Det kommunale tjenestetilbudet går ikke rundt uten at alle hjula i maskineriet er med. Lønna må opp for å sikre at det skal være attraktivt å jobbe i kommunen. Derfor er dette lønnsløftet er viktig, sier Bjørnstad.

YS kommune Oslo krever blant annet

  • Reallønnsvekst for medlemmene
  • Kompetanse og utdanning må gi lønnsmessig uttelling
  • Heltidskultur og heving av tillegg for ubekvem arbeidstid

Ubekvemstillegg og heltid

Mange av medlemmene er på jobb hele døgnet. Det er en ekstra belastning å jobbe når andre har fri. Det er godt dokumentert at turnusarbeid også er en ekstra helsemessig utfordring. YS Kommune Oslo vil derfor kreve heving av ubekvemstillegg.

– Størrelsen på ubekvemtilleggene er i tillegg viktig for å stimulere til mer heltid, sier Bjørnstad.

Rekruttere og beholde

Oppgavene som skal løses framover vil kreve mer av de ansatte. Samtidig vil det være færre i yrkesaktiv alder som kan utføre oppgavene. Vi vil trenge flere og mer kvalifiserte folk for å sikre gode kommunale tjenester.

– Skal Oslo kommune vinne kampen om unge arbeidstakere, må dagens ungdom se at det er attraktivt å utdanne seg for arbeid i kommunen. Vi vet at lønn og arbeidsforhold betyr mye når unge skal velge yrke og yrkesliv. Gode lønns- og arbeidsvilkår er derfor kanskje den viktigste investeringen kommunen kan gjøre, sier Mona Bjørnstad.

Frist 30. april

Partene i oppgjøret i Oslo kommune har frist fram til 30. april klokken 24.00 med å komme fram til et resultat.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?