Lønnsoppgjøret i finans: Økt lønn blir viktigst

– Finansnæringen kan vise til svært gode resultater. Dette har kommet eierne til gode. Nå forventer vi at også ansatte får reallønnsvekst, sier leder av Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

Forbundsleder Vigdis Mathisen (t.v) og Therese Høyer Grimstad, direktør arbeidsliv i Finans Norge, er klare for årets lønnsforhandlinger. Foto: Finansforbundet

Finansforbundet fortsetter de sentrale lønnsforhandlingene med Finans Norge.
Lønnsoppgjøret omfatter 22 000 ansatte, i hovedsak i bank og forsikring.

Rammen i frontfagsoppgjøret endte på 5,2 prosent. Med en anslått prisvekst på 4,1 prosent, betyr det en forventet reallønnsvekst på 1,1 prosent.

Siden årets lønnsoppgjør er et såkalt hovedoppgjør, vil det i tillegg til lønnsregulering også forhandles om andre bestemmelser i Sentralavtalen med Finans Norge.

Det er satt av to dager til forhandlingene.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?