Lønnsoppgjøret: - Uten oss stopper kommunal sektor

– Dyktige ansatte innen fagarbeider- og høyskolegruppene er ryggraden i kommunale tjenester. Uten dem stopper Norge. Nå er det på tide at våre medlemmer får betalt for sin kompetanse, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune.

Jasmine Hugger er helsefagarbeider i Moss kommune og medlem av YS-forbundet Delta. Hun er en av de som har stått i frontlinjen under koronapandemien. Nå forventer hun en lønn som svarer til innsatsen. Foto: Anne-Lise Mørch von der Fehr/Delta

Per Tandberg

Spesialrådgiver i YS-forbundet Delta

– Jeg føler jo at vi som står i fronten fortjener lønn for arbeidet, sier Jasmine Hugger til NRK Dagsrevyen. 

Lønna til Jasmine ligger på rundt fire hunder tusen kroner i året, i følge NRK.

– Nå er det vår tur til å få betalt for jobben vi gjør. Sykepleierne og lærerne har jo fått også når vi ikke har fått, sier hun.

– Jeg er oppgitt over at ansatte uten lang utdannelse nedvurderes

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Kommune, er krystallklar nå som lønnsoppgjøret i kommunesektoren starter opp. Hun snakker om Jasmine Hugger og alle de andre nøkkelpersonene, de som sørger for at du og jeg får de tjenestene vi har krav på etter loven:

– Det ser ut til at politikere og media har glemt at kommunal sektor består av flere enn to eller tre yrkesgrupper. Ja, vi trenger sykepleiere og lærere, men også fagarbeidere og høyskolegrupper som helsefagarbeidere, renholdere, saksbehandlere, barne- og ungdomsarbeidere, vernepleiere, tannpleiere, institusjonskokker for å nevne noen, sier lederen for YS Kommune.

– Det finnes svært mange kompetente ansatte i kommunene uten bachelor- eller mastergrad, og de gjør mange av de viktigste jobbene, sier Thorkildsen.

– Det er uaktuelt at ikke våre viktige grupper skal prioriteres.  Alle ansatte i kommunene er like viktige, slår hun fast.

Lover tøffe forhandlinger under årets lønnsoppgjør

Forbundene i YS Kommune har medlemmer i mange viktige yrkesgruppene rundt i landets 356 kommuner.

– Du som innbygger tenker kanskje ikke over hvor viktig en godt fungerende kommune er for deg hver eneste dag? Vi tar ofte tjenestene vi får for gitt. Men bak står det dyktige ansatte som er stolte av jobben sin, og som har svært verdifull kompetanse innenfor sitt felt, sier Thorkildsen.

Nå løfter hun pekefingeren og lover tøffe forhandlinger under årets lønnsoppgjør.

– Vi har ikke glemt fjorårets oppgjør. Da forholdt vi oss lojalt til frontfagsrammen på 1,7 prosent. Industrien gjorde det ikke. De tok ut 2.2 prosent. Det har mange av våre medlemmer reagert på. Reaksjonene er forståelige, rettmessige og rimelige.

– For å si det rett ut: Det er uakseptabelt at de som setter rammen i et år med pandemi og krise, ikke selv følger resultatet, men forventer at alle andre skal gjøre det.

Onsdag 21. april møttes partene i kommuneoppgjøret for å utveksle krav i årets mellomoppgjør. Her er forhandlingslederne fotografert ved KS-bygget i Oslo sentrum. Foran fra venstre: Tonje Leborg (Akademikerne), Tor Arne Gangsø (KS) og Steffen Handal (Unio). Bakerst Odd Haldgeir Larsen (LO kommune) og Lizzie Ruud Thorkildsen (YS Kommune). Foto: Gunhild Lervåg/YS Media

– Lønn er viktig for å rekruttere og beholde kvalifiserte fagfolk

– I år ble frontfaget enige om en ramme på 2,7 prosent etter mekling. Vi forholder oss til det som et utgangspunkt, men understreker det vi alltid har sagt. Resultatet i frontfaget legger noen føringer. Det er derimot ingen fasit.

Thorkildsen sier at årets mellomoppgjør må brukes til å sikre at lønnen i offentlig sektor bidrar til å rekruttere og beholde kvalifiserte fagpersoner. Hvis ikke vil tilliten til frontfagsmodellen svekkes.

– Vi skal ivareta våre medlemmer for å utvikle gode offentlige velferdstjenester med høy kvalitet. Det trenger vi nå og det trenger vi i fremtiden, sier Ruud Thorkildsen.

– Medlememne i YS Kommune må få sin rettmessige del av verdiskapingen. Kjøpekraften må sikres, samtidig som etterslepet fra i fjor må kompenseres, sier hun.

Bekymret for rekrutteringen til en rekke yrker i kommunene

‑ Lønnsoppgjøret handler om å bygge for framtiden. Uten yrkesgruppene vi organiserer vil offentlig tjenesteyting i Norge stoppe opp. Derfor krever vi at våre grupper må prioriteres i årets lønnsoppgjør, understreker hun.

Thorkildsen er bekymret for rekrutteringen til en rekke yrker i kommunene dersom de blir hengende etter lønnsmessig.

– Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at vi kommer til å mangle 18 000 helsefagarbeidere og 4000 helsesekretærer i 2035. Får vi ikke flere unge til å velge slike yrker, klarer vi ikke å håndtere eldrebølgen, særlig i distriktene, mener hun.

‑ Pandemien har til fulle vist hvor viktig innsatsen til offentlig ansatte har vært. Året har vært svært krevende. Mange av våre medlemmer har hele året stått i første rekke. De gjør det fortsatt. Det vet medlemmene og det ser befolkningen. Da forventer jeg at også arbeidsgiver KS tar følgende av det, sier lederen for YS Kommune.

Per Tandberg

Spesialrådgiver i YS-forbundet Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?