Mekling for Oslo kommune

Onsdag 23. september begynte meklingen i lønnsoppgjøret for ansatte i Oslo kommune. Blir det ikke enighet før midnatt onsdag 14. oktober, blir det streik.

Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og spesialrådgiver i Delta, Sveinung Berger, på vei inn til mekling onsdag 23. september. Foto: Siv M. Bjelland
Forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad og spesialrådgiver i Delta, Sveinung Berger, på vei inn til mekling onsdag 23. september. Foto: Siv M. Bjelland

YS Oslo kommune brøt forhandlingene med Oslo kommune 15. september.

Bruddgrunnlaget – dette er kravene fra Delta og YS Oslo kommune:
Reallønnsvekst til alle
Styrking av mulighetene til heltidsstillinger
Styrke rett til kompetanseutvikling på jobb

Mekling med frist onsdag 14. oktober kl. 24.00 Dersom ikke partene kommer til enighet i meklingen kan det bli streik fra arbeidstidens begynnelse torsdag 15. oktober.

Medlemmer og tillitsvalgte i Delta YS Oslo kommune vil få informasjon om mekling og streikeberedskap. Under meklingen er det bare mekleren som uttaler seg.

YS i Oslo Kommune krever reallønnsvekst for alle medlemmer

– I sitt siste tilbud ga ikke kommunen noe lønnstilbud. Da hadde vi ikke annet valg enn å bryte, sier forhandlingsleder for YS Kommune Oslo, Mona Bjørnstad.

– Vi krever endringer i overenskomsten som stimulerer til mer heltid i Oslo kommune. En måte å få til flere heltidsstillinger på er å jobbe flere timer i helg. Da må dette lønnes bedre for at de ansatte skal velge å gjøre det, sier forhandlingslederen, sier Bjørnstad.

– YS Kommune Oslo er også opptatt av å forplikte arbeidsgiver til å legge til rette for og sikre at ansatte kan ta etter- og videreutdanning. Dette mener vi bør styrkes i tariffavtalen, slik at ansatte får den opplæringen de trenger for å levere gode tjenester, sier hun.

YS Kommune Oslo krever å få nedfelt pensjonsvedtektene i tariffavtalen

– Vi er fornøyd med at kommunen fjerner innmeldingsgrensen, men nå er det på tide å få pensjonvedtektene inn i tariffavtalen, sier Bjørnstad.

– Vi mener det bør være mulig å komme til enighet i meklingen. Vi er innstilt på å finne løsninger for våre medlemmer og samtidig bidrar til at Oslo kommunes innbyggere får et enda bedre tjenestetilbud. Jeg tror vi kommer til enighet og unngår konflikt, sier Bjørnstad.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?