Meklingsfrist ved midnatt i finans

Dersom Finansforbundet (YS) og Finans Norge ikke blir enige innen midnatt, er det fare for streik fra arbeidstidens begynnelse i morgen, torsdag 31. mai.

På vei inn til Riksmekleren. Forbundsleder Pål Adrian Hellman i spissen, fulgt av nestleder Bente H. Espenes. Foto: Sjur Frimand-Anda

Finansforbundet har varslet streik for 20 tusen medlemmer i bank og finansnæringen hvis de ikke kommer til enighet med Finans Norge innen meklingsfristen løper ut ved midnatt.

Kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge sier en konflikt vil få umiddelbare konsekvenser.

– En rekke bankfilialer vil være stengt, og kundene vil oppleve at service og tjenestetilbudet blir sterkt redusert. Enkelte tjenester vil ta lengre tid enn vanlig, sier han.

Finansforbundet: – Derfor er det fare for streik

– Det økonomiske tilbudet vi har mottatt innebærer en betydelig svekkelse av kjøpekraften for mange. Det kan ikke vi akseptere, sa forbundsleder Pål Adrian Hellman da bruddet var et faktum 25. april.

– Vi opplevde en fastlåst holdning fra Finans Norge når det gjelder økonomi. Deres tilbud på 0,55 prosent pr. 1. mai, minimum 2 700 kroner pr. år er altfor lavt. Finansnæringen leverer fantastiske resultater og det utbetales enorme summer i utbytte til eierne.

Hellman viser til at 1/3 av de ansatte i forhandlingsområdet ikke har fått noe annet enn generelt tillegg det siste året. Det betyr 0,47 prosent i årslønnsvekst i en periode der prisveksten har vært på ca 1,8 prosent.

– 1/3 av de ansatte som har bidratt til næringens fantastiske resultater har hatt et betydelig tap i kjøpekraft. Vi kan ikke godta at det fortsetter slik, sier han.

I årets lønnsoppgjør har vårt forbundsstyre valgt å fokusere mest på økonomiske krav. Men Finansforbundet er også opptatt av at opparbeidede goder skal kompenseres. Dette er finansforbundets utgangspunkt i forhandlingene.

Dette krever Finansforbundet

Finansforbundet krever en jevnere fordeling av verdiskapningen. Finansforbundet medlemmer har bidratt til å gjøre finansnæringen lønnsom, med store utbytter til aksjonærene. Likevel har mange ansatte det siste året tapt kjøpekraft.

Finansforbundet krever at laveste lønnsnivå heves til lønnstrinn 30: I dag er laveste lønnstrinn i finans på 286 547 kroner. Finansforbundet krever at det heves til 367 683 kroner. Det handler om anstendighet.

Finansforbundet krever at næringen skal bli bedre på likelønn: Finansforbundet vil rette opp lønnsmessige skjevheter etter foreldrepermisjoner. Finansforbundet krever at ansatte etter permisjon i minimum fem måneder skal gis minst ett lønnstrinn ved gjeninntreden.

Finansforbundet krever at lønnsutviklingen for ledere skal synliggjøres: Lønnsveksten for ansatte i forhandlingsområdet skal være retningsgivende for ledere og øvrige grupper ansatte i bedriften.

Finansforbundet krever at alle midlertidig ansatte skal ha samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte: Slik er det ikke i dag.

Fra arbeidsgiverne møtte Finansforbundet en fastlåst holdning på lønn. I tillegg møtte Finansforbundet press på forhandlingsretten sentralt og lokalt – på områder som kortere arbeidstid for eldre arbeidstakere og utvidelse av normalarbeidsdagen.

Finansforbundet sier de er åpne for å diskutere det meste, men ikke uten kompensasjon. Derfor trenger Finansforbundet hjelp fra Riksmekleren for å unngå streik.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?