Meklingsinnspurt i frontfaget

YS-forbundet Parat har begjært meklingen med Norsk Industri i årets frontfagsoppgjør avsluttet.

Forhandlingsleder Kjell Morten Aune overleverer Parat sine krav til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri. Foto: Gorm K. Gaare
Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune overrekker kravene til forhandlingsleder Sunniva Berntsen i Norsk Industri få dager før koronaen traff Norge i mars 2020. Til venstre Parats leder, Unn Kristin Olsen. Arkivfoto: Gorm K. Gaare

Forhandlingene, som startet 3. august, vil pågå frem til torsdag 20. august klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra fredag 21. august.

YS-forbundet Parat vil ta ut alle sine medlemmer som er omfattet av industrioverenskomsten. Dette gjelder blant annet Autronica fire and security, Andersen mekaniske verksted, Bilfinger industrier og Beerenberg.

Parat er en del av Frontfaget og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet. Fellesforbundet er mye større enn Parat på dette området, men rent faktisk er det kun disse to forbundene (Fellesforbundet og Parat) som er en formell del av Frontfaget og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.

Jobber iherdig for å bli enige med arbeidsgiver

Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune har tidligere uttalt at Parat vil jobbe iherdig gjennom meklingen for å bli enige med arbeidsgiver.

– Skal vi lykkes må Norsk Industri innta en annen vilje til løsning enn det de har vist under forhandlingene, uttalte Aune før det forberedende møtet hos Riksmekleren.
Aune sa før meklingsstart at minstelønnssatsene må heves i årets lønnsoppgjør og at det vil bli fremmet særskilte krav for lavlønte.

– Variable tillegg for jobbing offshore må harmoniseres på tvers av ulike avtaler og sikre mye større forutsigbarhet knyttet til arbeidstid. Vi ser også behov for bedre innleieregler, dette slik at bakgrunn og varighet av innleie drøftes mellom den aktuelle bedrift og ansattes tillitsvalgt. Parat ønsker i tillegg å i større grad få tariffestet at arbeidsgiver må forskuttere sykepenger, sa Aune før partene gikk inn i meklingen.

Partene står langt fra hverandre

Mens NHO vil ha null-oppgjør, mener Parat at det er rom for å gi tillegg.

Oppjustering av anslaget for prisveksten for 2020, kan også bidra til å komplisere meklingsinnspurten.
Nestleder i Parat, Anneli Nyberg, har tidligere uttalt at Parats medlemmer krever sin andel av verdiskapingen.

Det er kun riksmekleren som uttaler seg om fremdriften i meklingen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?