Regjeringens kontaktutvalg fredag: Diskuterte det kommende lønnsoppgjøret

– Vi står overfor et lønnsoppgjør som kan bli krevende. Bakteppet er at vi fikk reallønnsnedgang i fjor og nullvekst året før. Store grupper har hatt reallønnsnedgang to år på rad, sa YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i fredagens møte i Kontaktutvalget.

Det var god stemning da partene møttes i Kontaktutvalget fredag. F.v.: NHO-direktør Nina Melsom, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, Mette Nord, leder i Fagforbundet (LO), Sissel M. Skoghaug, 1. nestleder i LO og YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Liv Hilde Hansen

I Kontaktutvalget møter statsministeren og en rekke statsråder både YS, LO, Unio og Akademikerne på arbeidstakersiden og NHO, Virke, Spekter og KS på arbeidsgiversiden. Statsbudsjettet og økonomien foran inntektsoppgjørene er faste temaer på disse møtene, avhengig av når på året partene møtes.

Mange trenger et løft i årets mellomoppgjør, mener YS

– Mange trenger et løft. Økte priser på mat, drivstoff, strøm og flere andre varer og tjenester merkes særlig tydelig av de som har minst fra før, påpekte YS-leder Hans-Erik Skjæggerud i sitt innlegg i Kontaktutvalget.

YS er nå godt i gang med å forberede årets mellomoppgjør. 28. februar arrangeres den inntektspolitiske konferansen og seinere samme dag vedtar hovedstyret i YS det inntektspolitiske dokumentet.

Feil å koble på utvidet strømstøtte for å få oppgjøret i havn

De skjeve utslagene av prisøkningene kommer i tillegg til at fordelingen har blitt skjevere også av andre grunner. Fordelingen av formue har blitt betydelig skjevere. Også lønnsinntektene har blitt skjevere fordelt, i følge YS’ sjeføkonom, Merete Onshus.

– Derfor mener vi det er feil vei å gå å koble på utvidet strømstøtte som et ledd i å få oppgjøret i havn, sier Hans-Erik Skjæggerud.

– Dagens strømstøtte gir mest til de som har mest, bor mest romslig og bruker mest i strøm. YS er enig i at strømstøtten bør forbedres, men mener det bør ses på en omlegging som gjør ordningen mer omfordelende og som også oppmuntrer mer til energisparing, forklarer han.

– Vi har noen tanker og innspill på hvordan dette kan gjøres og vil spille disse inn til regjeringen, men slik vi ser det bør en forbedret strømstøtte altså ikke kobles til lønnsoppgjøret, understreker YS-lederen.

I Kontaktutvalget møter statsministeren og hans statsråder organisasjonene i arbeidslivet. Økonomien foran årets mellomoppgjør var tema i fredagens møte.

YS mener det er et soleklart behov for å løfte de som har blitt hengende etter

En rettferdig fordeling handler også om at de med lavest lønn henger godt med i lønnsutviklingen. På den måten kan vi bevare den norske modellen, med høy produktivitet og et nivå på trygdeytelsene som er til å leve med for de som ikke kan jobbe, mener YS.

– Den siste tiden har det vært en tiltakende debatt om arbeidslinja. Det er en nyttig debatt. Arbeidslinja skal ikke bety å ha ytelser som er uverdig lave, eller å behandle syke og arbeidsledige med mistillit, men vi bør heller ikke kaste barnet ut med badevannet og avskrive hele arbeidslinja, mener YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

– Vi bør diskutere om vi har fått et voksende lavtlønnssjikt, hvor belønningen for å jobbe fremfor å motta trygd har blitt for liten. Vi er glad for at det er satt ned et lavt lønnsutvalg som kan bidra til å belyse dette. Vi bør ha en felles og kraftfull innsats for å hindre lavlønnskonkurranse, påpeker han.

Lavtlønnsutvalget og det nye Holden 4 utvalget fritar ikke partene fra allerede i år å benytte de mulighetene som ligger i frontfagsmodellen, mener YS-lederen.

– Det er et soleklart behov for å løfte de som har blitt hengende etter i lønnsutviklingen. Dette er viktig både for den enkelte personen som henger etter, for arbeidslinja og for frontfagsmodellen, sa Skjæggerud i møtet i Kontaktutvalget.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?