Møte mellom partene førte ikke frem

Partene i sykehusstreiken møttes hos riksmekleren tirsdag kveld, men uten at det førte til noe. Dermed fortsetter sykehusstreiken. Møtet kom i stand på initiativ fra mekleren.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

YS-forbundene Delta og Parat, samt en rekke LO-forbund har streiket siden 29. mai. 11. juni ble arbeidskonflikten trappet opp.

De streikende krever pensjon fra første krone, for alle som jobber ved offentlige sykehus. Arbeidstakere som jobber mindre enn 20 prosent tjener i dag verken opp alders- og uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

– Kravet er både rimelig og rettferdig. Det koster lite å gjennomføre, men er av stor betydning for de det gjelder, understreker Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS Spekter.

– Motivasjonen og streikeviljen er stor, forteller Thorkildsen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?